Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Praktikum opće kemije 1
 
Šifra: 36172
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek - Predavanja
Izvođači: Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
Neven Smrečki - Vježbe u praktikumu
Marina Tašner - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
- upoznavanje laboratorijskog pribora i mjera opreza
- mjerenje mase i određivanje gustoće uzorka
- mehaničko rastavljanje smjesa (dekantiranje i filtriranje)
- određivanje tališta i vrelišta
- rastavljanje smjesa na osnovi razlike u topljivosti (mjerenje molarne entalpije otapanja soli,
prekristalizacija, frakcijska kristalizacija)
- rastavljanje smjesa na osnovi razlike tlaka para (sublimacija, destilacija, vakuum-destilacija)
- priprema otopina zadanog sastava (npr. soli, kiselina, lužina)
- kemijski elementi i spojevi (određivanje molarne mase i formule spoja)
- plinovi (laboratorijsko dobivanje, fizikalna i kemijska svojstva)

ISHODI UČENJA:
1._ Pravilno rukovati laboratorijskim priborom
2._ Primijenjivati mjere opreza pri radu.
3._ Ovladati temeljnim laboratorijskim postupcima.
4._ Koristiti stečena teorijska znanja u eksperimentalnom radu.
5._ Razviti moć opažanja i točnog bilježenja eksperimentalnih podataka.
6._ Znanstveno utemeljeno interpretirati rezultate mjerenja.
Literatura:
  1. 1. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće kemije, II. izd., Školska knjiga, Zagreb 2003.
    2. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II dio, IX. izd., Školska knjiga, Zagreb 1995.
    3. Interni nastavni materijali.
  2. 1. M. Sikirica, Stehiometrija, XX. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2008.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Prijava
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu