Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula

Šifra: 152816
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan
dr. sc. Dražen Vikić-Topić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnove i načela. NMR-aktivne jezgre važne za (bio)organsku kemiju (1H, 13C, 15N, 17O, 19F, 31P, itd.). Primjena višedimenzijske spektroskopije NMR u organskoj i bioorganskoj kemiji: * Spektroskopija korelacije kemijskih pomaka. Korelacija uslijed sprege spin-spin (COSY, TOCSY, HETCOR itd.). Korelacija uslijed relaksacije dipol-dipol i kemijske zamjene (NOESY, ROESY itd.). *Spektroskopija razlučenja sprege spin-spin od kemijskih pomaka (2DJ-resolved). *Spektroskopija višestrukih kvantnih prijelaza (DQCOSY, INADEQUATE, itd.). Efekti dugog dosega u spektroskopiji NMR: supstituentna i izotopna djelovanja na kemijske pomake, spin-spin spregu, dipol-dipol interakcije. Višedimenzijske tehnike NMR (inverzne tehnike:HSQC, HMBC; gradijentna spektroskopija: GRASP; 3D tehnike, itd). Određivanje strukture iz eksperimentalnih NMR podataka (NOE kontakata, spin-spin sprega, kemijskih pomaka i rezidualnih dipolnih sprega). Dinamička spektroskopija NMR. NMR organskih i bioorganskih spojeva s metalima (51V, 59Co, 113Cd, 183W, 195Pt, 199Hg).
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Sticanja specifičnih znanja iz područja identifikacije organskih molekula uporabom nulearne magnetske rezonancije.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja, seminari i konsultacije
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
J. Keeler: Understanding NMR Spectroscopy, 2nd ed, Wiley, Oxford 2010.
M. H. Levitt: Spin dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Wiley, Chichester 2008.
G. A. Morris (Editor), J. W. Emsley (Editor): Multidimensional NMR Methods for the Solution State, Wiley, Chichester 2010.
J. Cavanagh, W. J. Fairbrother, A. G. Palmer III, M. Rance, N. J. Skelton: Protein NMR Spectroscopy, Second Edition: Principles and Practice, Elsevier Academic Press, San Diego 2007.
DOPUNSKA LITERATURA
ECTS BODOVI: 5
NAČIN POLAGANJA ISPITA: pismeno, usmeno i seminarom
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  J. Keeler: Understanding NMR Spectroscopy, 2nd ed, Wiley, Oxford 2010.
  M. H. Levitt: Spin dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Wiley, Chichester 2008.
  G. A. Morris (Editor), J. W. Emsley (Editor): Multidimensional NMR Methods for the Solution State, Wiley, Chichester 2010.
  J. Cavanagh, W. J. Fairbrother, A. G. Palmer III, M. Rance, N. J. Skelton: Protein NMR Spectroscopy, Second Edition: Principles and Practice, Elsevier Academic Press, San Diego 2007.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti