Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Primijenjena vibracijska spektroskopija

Šifra: 44002
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snežana Miljanić
Izvođači: prof. dr. sc. Snežana Miljanić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Elektromagnetsko zračenje, vibracije molekula. Disperzijski i Fourier transform infracrveni spektrometri. Metode transmisije (spektroskopija u bliskom, srednjem i dalekom infracrvenom području), metode unutarnje i vanjske refleksije (prigušena totalna refleksija, zrcalna i difuzna refleksija), fotoakustična spektroskopija, emisijska infracrvena spektroskopija, infracrvena mikroskopija, vezani sustavi (kromatografija - infracrvena spektroskopija, termička analiza - infracrvena spektroskopija). Analiza i asignacija infracrvenih spektara organskih i anorganskih molekula. Primjena infracrvene spektroskopije u analizi polimera i bioloških uzoraka te u industriji i okolišu.
Raspršeno zračenje, polarizirano zračenje. Disperzijski i Fourier transform Ramanovi spektrometri. Ramanova spektroskopija, spektroskopija rezonantnog Ramanovog raspršenja, spektroskopija površinski pojačanog (rezonantnog) Ramanovog raspršenja, Ramanova mikroskopija, metode nelinearne Ramanove spektroskopije (hiper Ramanova spektroskopija, spektroskopija koherentnog anti-Stokesovog Ramanovog raspršenja). Primjena Ramanove spektroskopije u analizi minerala, polimera, boja i bioloških uzorka te u umjetnosti, arheologiji, forenzici i industriji.

ISHODI UČENJA:
Objasniti interakciju elektromagnetskog zračenja s tvari u IR i Ramanovoj spektroskopiji.
Opisati tehnike IR spektroskopije koje se temelje na transmisiji, refleksiji i emisiji zračenja.
Opisati tehnike normalne, rezonantne te površinski pojačane Ramanove spektroskopije.
Razlikovati disperzivnu spektroskopiju i spektroskopiju s Fourierovim transformacijama.
Poznavati princip oslikavanja i mapiranja uzoraka pomoću vibracijske mikrospektroskopije.
Opisati pripravu uzoraka za kvalitativna i kvantitativna mjerenja ovisno o svojstvima uzoraka i vibracijskoj metodi.
Interpretirati infracrvene i Ramanove spektre.
Poznavati primjenu vibracijske spektroskopije u analizi realnih uzoraka, primjerice polimera, boja, papira, bioloških uzoraka, lijekova, prehrambenih proizvoda te raznovrsnih uzoraka iz industrije i okoliša.
Odabrati pogodnu tehniku vibracijske spektroskopije za analizu odgovarajućeg uzorka.
Literatura:
  1. 1. B. Schrader (Ur.), Infrared and Raman Spectroscopy: Methods and Applications, Wiley-VCH, Weinheim, 1995.
    2. Günzler, H.-U. Gremlich, Uvod u infracrvenu spektroskopiju, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
    3. E. Smith, G. Dent, Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach, John Wiley & Sons, Inc., Chichester, 2005.
  2. 1. B. Stuart, Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Chichester, 2004.
    2. R. Aroca, Surface-enhanced Vibrational Spectroscopy, John Wiley & Sons, Chichester, 2005.
    3. J.M. Chalmers, P.R. Griffiths (ur.), Handbook of Vibrational Spectroscopy, John Wiley & Sons, 2001.
1. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti