Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Viši praktikum anorganske kemije

Šifra: 44010
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Rubčić
prof. dr. sc. Željka Soldin
Izvođači: dr. sc. Edi Topić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Sinteza organskih spojeva (liganda), kompleksnih spojeva prijelaznih metala, soli i kokristala.
Hidrotermalna sinteza. Mehanokemijska sinteza. Prekristalizacija pripravljenih spojeva.
Identifikacija i karakterizacija pripravljenih spojeva: IR spektroskopija, termička analiza, difrakcija rentgenskog zračenja na polikristalnom uzorku, difrakcija rentgenskog zračenja na monokristalnom uzorku.

ISHODI KOLEGIJA:
Sigurno i uredno rabiti laboratorijski pribor i kemikalije.
Samostalno sastaviti aparaturu prema zadanim uputama poznavajući ulogu određenih dijelova aparature.
Samostalno izvesti eksperiment prema zadanim uputama.
Usporediti odabrane metode sinteza u anorganskoj kemiji.
Analizirati i kritički prosuditi mjerne podatke.
Povezati teorijska znanja s provedenim eksperimentom.
Predložiti metodu sinteze, karakterizacije i analize odgovarajućeg (anorganskog) spoja.
Predstaviti rezultate svog rada u obliku izvješća.
Samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke.
Literatura:
  1. G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, 3. izd, University Science Books Sausalito, 1999.
  2. Originalni znanstveni radovi
  3. W. L. Jolly: The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, Waveland Press 1991.
  4. J. Tanaka, S. L. Suib: Experimental Methods in Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 1998.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti