Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seizmotektonika

Šifra: 195051
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Bruno Tomljenović - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Bruno Tomljenović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente sa fizikalnim svojstvima plazme, ponašanjem plazme unutar ionosfere i magnetosfere, te procesa na Suncu i u interplanetarnom prostoru koji dovode do promjena tih svojstava. U tu svrhu potrebno je:
opisati gibanje nabijenih čestica u gravitacijskom, magnetskom i električnom polju,
objasniti sudarne procese u ionosferskim slojevima, te ostalim područjima magnetosfere,
definirati magnetosferske struje,
objasniti fiziku međudjelovanja Zemlje i Sunca,
rastumačiti svemirsko vrijeme,
detaljno obraditi fizikalne procese kojima se generiraju planetarna magnetska polja.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Fizikalne karakteristike plazme. Gibanje nabijenih čestica u gravitacijskom, magnetskom i
električnom polju. Razdioba atmosfere i metode istraživanja. Formiranje pojedinih područja visoke atmosfere. Formiranje ionosfere. Atomski i molekulski procesi u pojedinim ionosferskim slojevima i u termosferi; ionizacija i fotodisocijacija. Širenje radiovalova. Sudarni procesi u ionosferi i magnetosferi. Elektrodinamika ionosfere i termosfere. Globalne promjene u ionosferi i termosferi. Svijetljenje ionosfere i termosfere. Termodinamika ionosfere i termosfere. Aeronomija planeta. Stratosferski ozon.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1.fizikalne karakteristike plazme, definicija plazmenih parametara. Gibanje čestice u magnetskom polju.
2.gibanje čestica u prisustvu drugih sila osim magnetske: električna sila, gravitacijska sila, sila gradijenta tlaka
3.driftna gibanja čestica u magnetskom, električnom i gravitaciskom polju
4.elektrodinamika ionosfere i magnetosfere. Primjena driftnih gibanja u ionosferi, plazmasferi, Van Allenovim radijacijskim pojasevima
5.karakteristike magnetskog zrcala i magnetske boce
6.razdioba atmosfere, definiranje visoke atmosfere kao granice koju proučava aeronomija i metode istraživanja.
7.formiranje pojedinih područja visoke atmosfere, poseban osvrt na formiranje ionosfere.
8.atomski i molekulski procesi u pojedinim ionosferskim slojevima i termosferi; ionizacija i fotodisocijacija
9.vodljivost u ionosferi. Sudarni procesi i driftna gibanja u pojedinim ionosferskim slojevima.
10.ionosferske struje. Elektronska plazmena frekvencija. Objašnjenje širenja radiovalova.
11.globalne promjene u ionosferi i termosferi i njihova povezanost sa sunčevom aktivnošću. Utjecaj tih promjena na satelitske putanje i mjerne instrumente.
12.svijetljenje ionosfere i termosfere. Pobuđenje atoma i emisija zračenja. Zabranjeni kvantni prijelazi.
13.zagrijavanje i temperaturna ravnoteža u ionosferi i termosferi.
14.aeronomija ostalih planeta Sunčevog sustava. Usporedbe fizikalnih procesa u ionosferi i termosferi planeta koji posjeduju vlastito magnetsko polje i onih koji nemaju vlastito magnetsko polje.
15.formiranje i razgradnja stratosferskog ozona. Procesi apsorpcije, emisije zračenja i sudarni procesi. Važnost ozona za termodinamiku niže atmosfere.

NAČIN UČENJA:
Proučavanje literature, slušanje izlaganja, timske analize stvarnih, mjerenih vrijednosti gdje svaka grupa od 2 studenta ispituje drugi problem, diskusija rezultata samostalnih i grupnih zadataka, priprema seminara.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganja, individualne i grupne rasprave, zadavanje samostalnih i timskih zadataka, korištenje internetskih stranica, analiza primjera.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Praćenje pohađanja nastave. Pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Prisutnost na nastavi 70%.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni (pismenog dijela ispita će biti oslobođeni oni koji uspješno polože sve kolokvije) i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Uyeda, S. (1979): The New View of the Earth. Freeman and Co. New York.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!