AAI@Edu.hr korisnički račun koristi se kao službena e-adresa

Korisničko ime AAI@Edu.hr računa koristi se kao službena e-adresa studenata i kao takva je unesena u sustav ISVU (Studomat i Nastavnički portal). Račun e-pošte možete koristiti preko aplikacije MS Outlook ili preko preglednika i usluge Office365 Outlook ili https://www.office.com. Prijavljujete se s korisničkim imenom AAI@Edu.hr računa i pripadajućom lozinkom.

Mole se studenti da u komunikaciji s nastavnicima koriste ovu službenu studentsku adresu. Stara studentska e-adresa (@student.geof.pmf.hr) i dalje je aktivna, no preferirana adresa je korisničko ime AAI@Edu.hr računa. Napominjemo da se uvijek može uključiti automatsko prosljeđivanje pristigle e-pošte na neki drugi račun.

Obavijesti iz Merlina, Teamsa ili slično automatski stižu na tu e-adresu, a račun se može koristiti i za druge Microsoft Office aplikacije.

Za sve probleme s računima e-pošte, javite se kolegici Željki Haramini!

 

Postavke za mobilne aplikacije i Mozilla Thunderbird / Microsoft Outlook za račune @student.geof.pmf.hr

Postavke za mobilne aplikacije na Androidu (npr. Samsung email, Blue mail i sl.)

IMAP poslužitelj: student.geof.pmf.hr

Vrsta sigurnosti: TLS (prihvati sve certifikate)

Ulaz: 143

SMTP poslužitelj: student.geof.pmf.hr

Vrsta sigurnosti: TLS (prihvati sve certifikate)

Ulaz: 587

vaše korisničko ime i šifra

 

Postavke za Mozilla Thunderbird / Microsoft Outlook