Aktivnosti

GEOFIZIČKI ODSJEK

AKTIVNOSTI


Obavijesti

U ponedjeljak, 28. listopada 2019. godine s početkom u 10 sati, održan je na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu drugi radni sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici s Geofizičkog odsjeka PMF-a (Zagreb), Državnog hidrometeorološkog zavoda (Zagreb) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split). Diskutirano je nekoliko stavki:

1. dosadašnja realizacija ciljeva planiranih za prvu projektnu godinu (kratke prezentacije),
2. realizacija financijskog plana od početka prve projektne godine,
3. plan rada u drugoj projektnoj godini,
4. financijski plan za drugu projektnu godinu,
5. planiranje rada na periodičnom izvješću.

Autor: Iva Međugorac

U četvrtak 5. rujna 2019. s početkom u 10 sati, održan je drugi video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici s Geofizičkog odsjeka PMF-a (Zagreb), Državnog hidrometeorološkog zavoda (Zagreb) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split). Diskutirana je realizacija planiranih ciljeva te su dogovorene predstojeće aktivnosti (ciljevi, krstarenja i sastanci).

Autor: Iva Međugorac
Istraživačko krstarenje brodom BIOS2

U razdoblju 3. – 7. lipnja 2019., tim istraživača s projekta MAUD postavio je temperaturne sonde na podmorskim stijenama otočića Jabuke te na Pliču Jabuke. Na samoj Jabuci postavljena je i sonda za mjerenje tlaka zraka. Sonde za mjerenje kisika su, zbog sigurnosti, postavljene u području otočića Blitvenice te Baluna, dok će se na Jabuku postaviti prilikom sljedećeg terena. Osim navedenog, obavljeno je prvo testiranje združenog rada undulatora i sonde SBE25. Testiranje je započeto u kanalu izmedju Čiova i Šolte, te je uz nekoliko modifikacija nastavljeno oko Jabuke, te na transektu prema Blitvenivci i oko same Blitvenice. Time je omogućeno da se pomoću unduliirajućeg vozila s visokom prostornom rezolucijom mjere ne samo temperatura i salinitet, već i otopljeni kisik, te klorofil.

 

Autor: Iva Međugorac

U utorak 26. ožujka 2019. s početkom u 10 sati, održan je prvi video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici s Geofizičkog odsjeka PMF-a (Zagreb) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split). Diskutirani su napreci na planiranim ciljevima te su dogovorene predstojeće aktivnosti. Također je prodiskutiran financijski plan projekta iz kojeg je razvidno koje stavke su realizirane, a koje se tek trebaju realizirati.

Autor: Iva Međugorac
Prvi radni sastanak

 

U ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine s početkom u 10 sati, održan je na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu prvi radni sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali znanstvenici s tri različite institucije: Geofizički odsjek PMF-a u Zagrebu, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Državni hidrometeorološki zavod u Zagrebu. Održane su kratke prezentacije kojima su suradnici izvijestili o provođenju ciljeva u prvoj godini projekta te su dogovoreni detalji oko administriranja projekta. Sastanak je vodio prof. dr. sc. Mirko Orlić, voditelj projekta MAUD.

Autor: Iva Međugorac

Repozitorij

Repozitorij je prazan