Geofizika

Geofizika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
16.0 Analiza podataka u geofizici (150581)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
8.0 Geofizički seminar 1 (150582)
Herceg Bulić, I.; Stipčević, J.
- 30
(30S)
1 INFO
12.0 Geofizički seminar 2 (150583)
Herak, M.; Orlić, M.
- 60
(60S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni predmeti - Geofizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Atmosferska prediktabilnost i modeliranje klimatskog sustava (150591) *
Pandžić, K.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Dinamička oceanografija (150588) *
Orlić, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Fizikalna i kemijska svojstva morske vode (150589) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika unutrašnjosti Zemlje (150592) *
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika žarišta potresa (150593) *
Herak, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Mezoskalna meteorologija (150587) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Modeliranje atmosfere (150584) *
Koračin, D.; Bencetić Klaić, Z.
- 75
(45P+30A)
1, 3 INFO
7.0 Obalna meteorologija (152470) *
Telišman Prtenjak, M.
- 30
(20P+10A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja fizike mora (150590) *
Pasarić, Z.; Beg Paklar, G.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz atmosferske turbulencije (194517) *
Grisogono, B.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz fizike atmosfere (150585) *
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz geofizičkih istraživanja (150596) *
Šumanovac, F.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz seizmologije (150595) *
Herak, M.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Planetarni magnetizam (150597) *
Verbanac, G.
- 40
(20P+20A)
1, 3 INFO
7.0 Seizmotektonski parametri i magnituda potresa (150594) *
Tomljenović, B.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni predmeti - Geofizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Atmosferska prediktabilnost i modeliranje klimatskog sustava (150591) *
Pandžić, K.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Dinamička oceanografija (150588) *
Orlić, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Fizikalna i kemijska svojstva morske vode (150589) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika unutrašnjosti Zemlje (150592) *
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika žarišta potresa (150593) *
Herak, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Mezoskalna meteorologija (150587) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Modeliranje atmosfere (150584) *
Koračin, D.; Bencetić Klaić, Z.
- 75
(45P+30A)
1, 3 INFO
7.0 Obalna meteorologija (152470) *
Telišman Prtenjak, M.
- 30
(20P+10A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja fizike mora (150590) *
Pasarić, Z.; Beg Paklar, G.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz atmosferske turbulencije (194517) *
Grisogono, B.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz fizike atmosfere (150585) *
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz geofizičkih istraživanja (150596) *
Šumanovac, F.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz seizmologije (150595) *
Herak, M.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Planetarni magnetizam (150597) *
Verbanac, G.
- 40
(20P+20A)
1, 3 INFO
7.0 Seizmotektonski parametri i magnituda potresa (150594) *
Tomljenović, B.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
16.0 Analiza podataka u geofizici (150581)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
8.0 Geofizički seminar 1 (150582)
Herceg Bulić, I.; Stipčević, J.
- 30
(30S)
1 INFO
12.0 Geofizički seminar 2 (150583)
Herak, M.; Orlić, M.
- 60
(60S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni predmeti - Geofizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Atmosferska prediktabilnost i modeliranje klimatskog sustava (150591) *
Pandžić, K.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Dinamička oceanografija (150588) *
Orlić, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Fizikalna i kemijska svojstva morske vode (150589) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika unutrašnjosti Zemlje (150592) *
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika žarišta potresa (150593) *
Herak, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Mezoskalna meteorologija (150587) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Modeliranje atmosfere (150584) *
Koračin, D.; Bencetić Klaić, Z.
- 75
(45P+30A)
1, 3 INFO
7.0 Obalna meteorologija (152470) *
Telišman Prtenjak, M.
- 30
(20P+10A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja fizike mora (150590) *
Pasarić, Z.; Beg Paklar, G.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz atmosferske turbulencije (194517) *
Grisogono, B.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz fizike atmosfere (150585) *
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz geofizičkih istraživanja (150596) *
Šumanovac, F.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz seizmologije (150595) *
Herak, M.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Planetarni magnetizam (150597) *
Verbanac, G.
- 40
(20P+20A)
1, 3 INFO
7.0 Seizmotektonski parametri i magnituda potresa (150594) *
Tomljenović, B.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni predmeti - Geofizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Atmosferska prediktabilnost i modeliranje klimatskog sustava (150591) *
Pandžić, K.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Dinamička oceanografija (150588) *
Orlić, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Fizikalna i kemijska svojstva morske vode (150589) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika unutrašnjosti Zemlje (150592) *
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Fizika žarišta potresa (150593) *
Herak, M.
- 60
(45P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Mezoskalna meteorologija (150587) *
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
10.0 Modeliranje atmosfere (150584) *
Koračin, D.; Bencetić Klaić, Z.
- 75
(45P+30A)
1, 3 INFO
7.0 Obalna meteorologija (152470) *
Telišman Prtenjak, M.
- 30
(20P+10A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja fizike mora (150590) *
Pasarić, Z.; Beg Paklar, G.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz atmosferske turbulencije (194517) *
Grisogono, B.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz fizike atmosfere (150585) *
Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz geofizičkih istraživanja (150596) *
Šumanovac, F.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz seizmologije (150595) *
Herak, M.
- 45
(30P+15A)
1, 3 INFO
7.0 Planetarni magnetizam (150597) *
Verbanac, G.
- 40
(20P+20A)
1, 3 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj