Mreža Velebit-Net

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Mreža seizmoloških postaja Velebit-Net

Mreža seizmografa Velebit-Net (postaje financirane iz HRRZ-projekta, postaje iz projekta AlpArray, stalne hrvatske seizmografske postaje) – stanje 20. svibnja 2016.