RASPORED SATI I ISPITA

 

Satničarka Geofizičkog odsjeka jest dr. sc. Maja Bubalo i možete ju kontaktirati na e-adresu.

 

Aktualni raspored sati

Raspored sati za aktualni semestar ak. god. 2020./2021. nalazi se u repozitoriju (poveznica desno dolje).


Rezervacija predavaonice za obrane diplomskog rada, teme i samog doktorskog rada, te doktorskih seminara

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničarki.

 

Rezervacija predavaonica u druge svrhe

Zaposlenici koji žele rezervirati predavaonicu za seminar, satanak ili nešto drugo, mogu to učiniti sami kroz Djelatnički intranet > Dvorane, no moraju biti prijavljeni preko svojeg AAI@Edu.hr računa. Ako nemate svoj AAI@Edu.hr račun, javite se satničarki za rezervaciju.


Obavijesti

U repozitorij (na dnu stranice) je stavljen raspored ispita za redovni ispitni rok u veljači 2021.

Autor: Maja Bubalo

U repozitorij je stavljen raspored sati za zimski semestar 2020./2021. Dva su rasporeda, jedan vrijedi za prvi tjedan predavanja (5.-9.10.), drugi je za ostatak semestra (od 12.10. nadalje) i nisu identični tako da ih pažljivo pogledajte. Boje su objašnjene na dnu svake stranice, a studenti treće godine preddiplomskog i, po potrebi, prve godine diplomskog će biti podijeljeni u dvije grupe za predavanja uživo.

Studentima prve godine diplomskog studija nastava počinje 12. listopada. Upute za online nastavu iz kolegija NMF1 se mogu naći na stranici kolegija https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/nmf/ koja je zaštićena AAI@EduHr identifikacijom.

Također, studenti se upozoravaju da ne napuštaju predavaone pod pauzom.

Autor: Maja Bubalo

Raspored sati

Raspored ispita