LDAP imenik

Podaci u LDAP imeniku mogu se ažurirati ovdje.


Geofizički odsjek
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. mr. sc. Ivo Allegretti +385 1 460 5943 5943 e-mail 212
dipl. ing. Karmen Babić +385 1 460-5926 5926 e-mail 316
Andreina Belušić +385 1 460-5934 5934 e-mail 303
prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić +385 1 460-5929 5929 e-mail 329
Dajana Bortek +385 1 460-5919 5919 e-mail 207
Maja Bubalo +385 1 460-5923 5923 e-mail 303
dr. sc. Iva Dasović +385 1 460-5910 5910 e-mail 210
dipl. ing. Tomislav Fiket +385 1 460-5911 5911 e-mail 211
prof. dr. sc. Branko Grisogono +385 1 460-5927 5927 e-mail 317
prof. dr. sc. Marijan Herak +385 1 460-5914 5914 e-mail 214
prof. dr. sc. Davorka Herak +385 1 460-5914 5914 e-mail 214
doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić +385 1 460-5932 5932 e-mail 318
pred. mr. sc. Ines Ivančić +385 1 460-5942 5942 e-mail 217
dipl. ing. Krešimir Kuk +385 1 460-5905 5905 e-mail 215
dipl. ing. Igor Mandić +385 1 460 5931 5931 e-mail 303
v. pred. dr. sc. Antun Marki +385 1 460-5921 5921 e-mail 321
doc. dr. sc. Snježana Markušić +385 1 460-5913 5913 e-mail 213
Zlatko Matica +385 1 460-5925 5925 e-mail  
dipl. ing. Iva Međugorac +385 1 460-5906 5906 e-mail 205
prof. dr. sc. Mirko Orlić +385 1 460-5930 5930 e-mail 320
dr. sc. Miroslava Pasarić +385 1 460-5928 5928 e-mail 318
izv. prof. dr. sc. Zoran Pasarić +385 1 460-5908 5908 e-mail 316
dipl. ing. Snježan Prevolnik +385 1 460-5911 5911 e-mail 211
Damir Ptičar +385 1 460-5925 5925 e-mail  
Lovorka Sokolić +385 1 460-5919 5919 e-mail 207
v. pred. mr. sc. Ivica Sović +385 1 460-5917 5917 e-mail 217
dr. sc. Josip Stipčević +385 1 460-5910 5910 210
ing. Danijel Štih +385 1 460-5924 5924 e-mail  
doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak +385 1 460-5907 5907 e-mail 322
dr. sc. Željko Večenaj +385 1 460 5922 5922 e-mail  
doc. dr. sc. Giuliana Verbanac +385 1 460-5933 5933 e-mail 321
prof. Iva Vrkić +385 1 460-5918 5918 e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Aeronomija
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Analiza i prognoza vremena I
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Analiza i prognoza vremena I
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Analiza i prognoza vremena II
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Dinamička meteorologija 2
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Dinamička meteorologija 3
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Dinamička meteorologija 4
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Dinamička meteorologija I
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Dinamika obalnog mora
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Fizička meteorologija I
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Fizička meteorologija II
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Fizička oceanografija I
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Fizička oceanografija II
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Geofizički praktikum
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Geofizički seminar
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Geofizički seminar
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Geologija
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Geomagnetizam
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Hidrologija I
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Hidrologija II
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Inženjerska seizmologija
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Klimatologija I
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Klimatologija II
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Klimatologija III
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Meteorološka mjerenja
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Meteorološki praktikum
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Numeričke metode u fizici
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Numeričke metode u fizici
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja meteorologije
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja seizmologije
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Osnove geofizičkih istraživanja I
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Osnove geofizičkog istraživanja II
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Osnove modeliranja atmosfere
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Planetologija
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Račun izjednačenja
0,0,0
2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Računarstvo i numerička matematika
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Seizmologija I
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Seizmologija II
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Seizmologija III
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Seizmologija IV
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Seizmometrija
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Seizmotektonika
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz analize i prognoze vremena
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz analize i prognoze vremena
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz dinamičke meteorologije
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz dinamičke meteorologije
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz fizičke oceanografije
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz fizičke oceanografije
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz klimatologije
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz klimatologije
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz seizmologije
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Seminar iz seizmologije
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Statističke metode u geofizici
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teža i oblik Zemlje
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Teža i oblik Zemlje
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u geofizičku dinamiku fluida
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u spektralnu analizu
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
EMERITUSI I PROFESORI U MIROVINI
PROFESSOR EMERITUS
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Dragutin Skoko

 

 

Stručne i opće službe


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu