LDAP imenik

Podaci u LDAP imeniku mogu se ažurirati ovdje.


Geofizički odsjek
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. mr. sc. Ivo Allegretti +385 1 460 5943 5943 e-mail 212
dipl. ing. Karmen Babić +385 1 460-5926 5926 e-mail 316
prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić +385 1 460-5929 5929 e-mail 329
Dajana Bortek +385 1 460-5919 5919 e-mail 207
dipl. ing. Iva Dasović +385 1 460-5910 5910 e-mail  
dipl. ing. Tomislav Fiket +385 1 460-5911 5911 e-mail 211
prof. dr. sc. Branko Grisogono +385 1 460-5927 5927 e-mail 317
prof. dr. sc. Davorka Herak +385 1 460-5914 5914 e-mail  
prof. dr. sc. Marijan Herak +385 1 460-5914 5914 e-mail 214
doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić +385 1 460-5932 5932 e-mail 318
pred. mr. sc. Ines Ivančić +385 1 460-5942 5942 e-mail  
dr. sc. Iva Kavčič  
dipl. ing. Krešimir Kuk +385 1 460-5905 5905 e-mail 215
dipl. ing. Igor Mandić +385 1 460 5931 5931 e-mail 303
v. pred. dr. sc. Antun Marki +385 1 460-5921 5921 e-mail 321
doc. dr. sc. Snježana Markušić +385 1 460-5913 5913 e-mail 213
Zlatko Matica +385 1 460-5925 5925 e-mail  
dipl. ing. Iva Međugorac +385 1 460-5906 5906 e-mail 205
prof. dr. sc. Mirko Orlić +385 1 460-5930 5930 e-mail 320
dr. sc. Miroslava Pasarić +385 1 460-5928 5928 e-mail 318
izv. prof. dr. sc. Zoran Pasarić +385 1 460-5908 5908 e-mail 316
dipl. ing. Snježan Prevolnik +385 1 460-5911 5911 e-mail 211
Damir Ptičar +385 1 460-5925 5925 e-mail  
Lovorka Sokolić +385 1 460-5919 5919 e-mail 207
v. pred. mr. sc. Ivica Sović +385 1 460-5917 5917 e-mail 217
dr. sc. Josip Stipčević +385 1 460-5910 5910 210
ing. Danijel Štih +385 1 460-5924 5924 e-mail  
doc. dr. sc. Maja Telišman-Prtenjak +385 1 460-5907 5907 e-mail 322
dr. sc. Željko Večenaj +385 1 460 5922 5922 e-mail  
doc. dr. sc. Giuliana Verbanac +385 1 460-5933 5921 e-mail 321
prof. Iva Vrkić +385 1 460-5918 5918 e-mail  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Analiza i prognoza vremena I 3 sveučilišni diplomski   INFO
Analiza i prognoza vremena II 4 sveučilišni diplomski   INFO
Dinamička meteorologija I 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Dinamička meteorologija II 1 sveučilišni diplomski   INFO
Dinamička meteorologija III 2 sveučilišni diplomski   INFO
Dinamika obalnog mora 2 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 3 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 4 sveučilišni diplomski   INFO
Fizička meteorologija I 3 sveučilišni diplomski   INFO
Fizička meteorologija II 4 sveučilišni diplomski   INFO
Fizička oceanografija I 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Fizička oceanografija II 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Fizika unutrašnjosti Zemlje 2 sveučilišni diplomski   INFO
Geofizički praktikum 3 sveučilišni diplomski   INFO
Geofizički seminar 4 sveučilišni diplomski   INFO
Geofizički seminar 3 sveučilišni diplomski   INFO
Geologija 2 sveučilišni diplomski   INFO
Geomagnetizam i aeronomija I 3 sveučilišni diplomski   INFO
Geomagnetizam i aeronomija II 4 sveučilišni diplomski   INFO
Hidrologija I 3 sveučilišni diplomski   INFO
Hidrologija II 4 sveučilišni diplomski   INFO
Inženjerska seizmologija 2 sveučilišni diplomski   INFO
Klimatologija I 1 sveučilišni diplomski   INFO
Klimatologija II 2 sveučilišni diplomski   INFO
Klimatologija III 3 sveučilišni diplomski   INFO
Meteorološka mjerenja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Meteorološki praktikum 2 sveučilišni diplomski   INFO
Numeričke metode u fizici 1 sveučilišni diplomski   INFO
Numeričke metode u fizici 2 sveučilišni diplomski   INFO
Odabrana poglavlja meteorologije 2 sveučilišni diplomski   INFO
Odabrana poglavlja seizmologije 1 sveučilišni diplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 1 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove geofizičkih istraživanja I 2 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove geofizičkog istraživanja II 3 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove modeliranja atmosfere 1 sveučilišni diplomski   INFO
Planetologija 1 sveučilišni diplomski   INFO
Račun izjednačenja 3 sveučilišni diplomski   INFO
Računarstvo i numerička matematika 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Seizmologija I 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Seizmologija II 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Seizmologija III 1 sveučilišni diplomski   INFO
Seizmologija IV 2 sveučilišni diplomski   INFO
Seizmometrija 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Seizmotektonika 4 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz analize i prognoze vremena 3 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz analize i prognoze vremena 4 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz dinamičke meteorologije 3 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz dinamičke meteorologije 4 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz fizičke oceanografije 3 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz fizičke oceanografije 4 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz klimatologije 4 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz klimatologije 3 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz seizmologije 4 sveučilišni diplomski   INFO
Seminar iz seizmologije 3 sveučilišni diplomski   INFO
Statističke metode u geofizici 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teža i oblik Zemlje 3 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u geofizičku dinamiku fluida 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u spektralnu analizu 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu