Djelatnici

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

LDAP imenik

Podaci u LDAP imeniku mogu se ažurirati ovdje.


Imenik djelatnika

Kako bi pretraživanje radilo potrebno je unijeti barem tri znaka.

Geofizički odsjek

v. pred. mr. sc. Ivo Allegretti
v. pred. mr. sc.

Ivo Allegretti

Email
212
+385 1 460 5943

dr. sc. Karmen Babić
dr. sc.

Karmen Babić

Email
316
+385 1 460-5926

  Andreina Belušić

Andreina Belušić

Email
303
+385 1 460-5934

prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
prof. dr. sc.

Zvjezdana Bencetić Klaić

Email
329
+385 1 460-5929

  Maja Bubalo

Maja Bubalo

Email
303
+385 1 460-5923

dr. sc. Iva Dasović
dr. sc.

Iva Dasović

Email
210
+385 (0)1 460 5910

dipl. ing. Tomislav Fiket
dipl. ing.

Tomislav Fiket

Email
211
+385 1 460-5911

prof. dr. sc. Branko Grisogono
prof. dr. sc.

Branko Grisogono

Email
317
+385 1 460-5927

prof. dr. sc. Marijan Herak
prof. dr. sc.

Marijan Herak

Email
214
+385 1 460-5914

prof. dr. sc. Davorka Herak
prof. dr. sc.

Davorka Herak

Email
214
+385 1 460-5914

doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić
doc. dr. sc.

Ivana Herceg Bulić

Email
318
+385 1 460-5932

pred. mr. sc. Ines Ivančić
pred. mr. sc.

Ines Ivančić

Email
217
+385 1 460-5942

dipl. ing. Krešimir Kuk
dipl. ing.

Krešimir Kuk

Email
215
+385 1 460-5905

dipl. ing. Igor Mandić
dipl. ing.

Igor Mandić

Email
303
+385 1 460 5931

v. pred. dr. sc. Antun Marki
v. pred. dr. sc.

Antun Marki

Email
321
+385 1 460-5921

doc. dr. sc. Snježana Markušić
doc. dr. sc.

Snježana Markušić

Email
213
+385 1 460-5913

dipl. ing. Iva Međugorac
dipl. ing.

Iva Međugorac

Email
205
+385 1 460-5906

prof. dr. sc. Mirko Orlić
prof. dr. sc.

Mirko Orlić

Email
320
+385 1 460-5930

dr. sc. Miroslava Pasarić
dr. sc.

Miroslava Pasarić

Email
318
+385 1 460-5928

izv. prof. dr. sc. Zoran Pasarić
izv. prof. dr. sc.

Zoran Pasarić

Email
316
+385 1 460-5908

dipl. ing. Snježan Prevolnik
dipl. ing.

Snježan Prevolnik

Email
211
+385 1 460-5911

  Damir Ptičar

Damir Ptičar

Email
 
+385 1 460-5925

v. pred. mr. sc. Ivica Sović
v. pred. mr. sc.

Ivica Sović

Email
217
+385 1 460-5917

dr. sc. Josip Stipčević
dr. sc.

Josip Stipčević

Email
210
+385 1 460-5910

ing. Danijel Štih
ing.

Danijel Štih

Email
 
+385 1 460-5924

doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak
doc. dr. sc.

Maja Telišman Prtenjak

Email
322
+385 1 460-5907

mag. oec. Ružica Topić
mag. oec.

Ružica Topić

Email
 
+385(0)1 4605919

dr. sc. Željko Večenaj
dr. sc.

Željko Večenaj

Email
 
+385 1 460 5922

doc. dr. sc. Giuliana Verbanac
doc. dr. sc.

Giuliana Verbanac

Email
321
+385 1 460-5933

prof. Iva Vrkić
prof.

Iva Vrkić

Email
 
+385 1 460-5918

Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5

EMERITUSI I PROFESORI U MIROVINI

PROFESSOR EMERITUS
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Dragutin Skoko

 

 

Stručne i opće službe