Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikrofiziografija stijena

Šifra: 63328
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Polarizacijski mikroskop. Petrogeni minerali kod magmatskih, metamorfnih, sedimentnih i piroklastičnih stijena. Određivanje mineralnog sastava, struktura, tekstura, odnosa između minerala i reakcija. Klasifikacija stijena prema IUGS shemama ili preporukama. Kisele intruzivne, efuzivne i žične magmatske stijene. Neutralne intruzivne i efuzivne magmatske stijene. Bazične intruzivne, efuzivne i žične magmatske stijene. Ultrabazične magmatske stijene. Piroklastiti i vulkanska stakla. Granica dijageneze i metamorfizma. Sedimentne stijene kao protoliti metamorfnih stijena. Vrlo niski stupanj metamorfizma (VLGM). Niski stupanj metamorfizma (LG). Srednji stupanj metamorfizma (MG). Visok stupanj metamorfizma (HG). Anateksis. Ultrametamorfizam. Metamorfne stijene bez preferirane orijentacije (granofels, hornfels, mramor, kvarcit). Određivanje stabilnih mineralnih parageneza, reakcije između minerala i njihov grafički prikaz, približno određivanje uvjeta nastanka. Specifične strukture i mikroteksture kod sedimentnih stijena.

Ishodi učenja:

Sposobnost samostalnog rada pomoću polarizacijskog mikroskopa.
Sposobnost samostalne identifikacije nepoznatih minerala uz pomoć podataka iz literature.
Poznavanje i razumijevanje optičkih svojstava minerala u funkciji njihove identifikacije u nepoznatom uzorku.
Osnovno poznavanje procesa nastanka i izmjene čestih petrogenih minerala te povezivanje tih procesa s optičkim svojstvima minerala.
Sposobnost naprednog povezivanja optičkih svojstava minerala s njihovim kristalografskim i kemijskim svojstvima potrebnih za petrološka razmatranja.
Sposobnost samostalnog poduzimanja istraživanja i odabira odgovarajućih istraživačkih postupaka pomoću polarizacijskog mikroskopa.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Mineralna optika
Položen : Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena
Položen : Petrologija sedimenata
6. semestar
Izborni kolegiji - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Zorica Petrinec :

    U vrijeme COVID-19 pandemije, konzultacije se odvijaju dominantno elektroničkim putem. Za dogovor o terminu konzultacija studenti se mogu javiti e-poštom ili putem platforme MS Teams. U iznimnim situacijama (isključivo prema prethodnom dogovoru) konzultacije su moguće i kontaktno, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera (dezinfekcija, distanca, maska).

    Lokacija: MPZ

Obavijesti

Opće inforamcije o izvođenju kolegija u akad. god. 2019./20.

IZNIMNO: Izvođenje nastave on-line u ljetnom semestru 2019./20.

Za ovaj je predmet postavljen e-kolegij u sustavu MS Teams na koji se korisnici mogu prijaviti korištenjem AAI identiteta. Isti je dostupan za instalaciju u sklopu Office 365 paketa financiranog od strane RH ili kao pojedinačni program koji se može dodati nekoj starijoj inačici sustava Office koju već imate instaliranu na računalu. Sve informacije se mogu pronaći na mrežnim stranicama SRCE-a.

Studenti kroz sustav dobivaju zadane zadatke koji se temelje na radu na tzv. virtualnom mikroskopu, rješavaju ih samostalno te prijavljuju u sustav do zadanog datuma, koji je u pravilu kraj termina redovite nastave za taj tjedan.

Docentica pregledava i stavlja komentare u digitalnu verziju zadaće, te vraća studentima uz popratni komentar u kojoj je mjeri zadaću potrebno korigirati i vratiti na ponovni pregled.

Primjena sustava MS Teams omogućava puno bržu i efikasniju komunikaciju nastavnika i studenata, pri čemu svi studenti imaju mogućnost uvida u komentare i odgovore na sva postavljena pitanja, što ovaj oblik nastave čini koliko-toliko prikladnom zamjenom za izravnu kontaktnu nastavu.

Ukoliko pojedini studenti imaju tehničkih poteškoća sa pristupanjem sustavu i razmjenom sadržaja, moguća je i uobičajena komunikacija putem e-maila.

 

 

Uobičajeno izvođenje nastave

  Kolegij Mikrofiziografija stijena predstavlja nadogradnju na kolegije Petrologija, Sistematska mineralogija i Mineralna optika te podrazumijeva vladanje gradivom navedenih predmeta.

   Osnovni je cilj kolegija povezivanje dosadašnjih teorijskih znanja sa opažanjima na mikroskopskoj razini te mogućnost interpretacije procesa koji su sudjelovali u nastanku stijene. Da bi to bilo moguće, nastava se odvija kroz dva segmenta: prvi dio obuhvaća samostalnu pripremu studenta za svake pojedine vježbe obrađivanjem materijala koji se nalazi u mapi Zadaci za samostalni rad, što nastavnik pregledava na početku svakih vježbi. Drugi dio nastave se odvija kroz samostalni praktični rad na preparatima u mikroskopskoj učionici, prilikom čega se studenti služe prethodno pripremljenom teorijom, pomoćnim materijalima dostupnim u mapi Materijali za mikroskopiranje, te Osnovna i Pomoćna literatura. Na kraju svakih vježbi nastavnik pregledava zabilješke i crteže analize preparata i konačnu determinaciju stijene. Novom se zadatku ne može pristupiti ukoliko prethodni preparat nije završen i pregledan.

    Provjera znanja provodi se periodično. Na kraju obrade magmatskih te metamorfnih stijena pišu se kolokviji u formi strukturiranog izvještaja. Postignute ocjene ulaze u konačnu ocjenu predmeta kao ocjena praktičnog dijela. Završna provjera znanja provodi se putem pismenog, a zatim i usmenog ispita.