Događanja na PMF-u

28.
rujna
10:30-11:30,
Kemijski odsjek, predavaonica A2
28.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
28.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 023
28.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvora 304
28.
rujna
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 023
28.
rujna
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
29.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
29.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
29.
rujna
14:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 304

Opće obavijesti

Uvodno predavanje za studente koji su u akad. godini 2023./2024. prvi put upisali 1. godinu Prijediplomskog studija Kemije održat će se u

ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine u 10:00 sati

u predavaonici A2 zgrade Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Na kraju Uvodnog predavanja studentima će biti uručene studentske iskaznice.

Po završetku Uvodnog predavanja studenti ostaju u predavaonici radi početka nastave iz predmeta Opća kemija (V. Vrdoljak).

Autor: Adriana Kenđel

Na Kemijskom odsjeku, u periodu od 25. do 29. rujna 2023. godine, održat će se predavanja u sklopu programa FEBS Advanced Course „Computational Approaches to Understanding and Engineering Enzyme Catalysis“.

Više o događaju možete pročitati na poveznici.

PROGRAM

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen je natječaj za upis na na doktorske studije: Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2023./2024., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Tekst natječaja dostupan je na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

21. listopada 2023. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održava se 8. Simpozij studenata kemije.

Simpozij studenata kemičara iznimno je uspješan projekt vođen motom „studenti za studente“ koji je omogućio brojnim studentima uključenima u znanstveno-istraživački rad da podjele svoje znanje putem usmenih izlaganja ili posterskih priopćenja.

U sklopu Simpozija moguće je sudjelovati kao aktivni ili kao pasivni sudionik.

Aktivne sudionike čine studenti koji žele usmeno ili putem postera prezentirati svoj rad. Rad možete prezentirati samostalno ili u paru. Pasivne sudionike čine studenti koji žele podržati svoje kolege slušajući njihova izlaganja te saznati novosti u kemiji.

Više o prijavi na Simpozij te pravilima za prijavu možete pronaći na web stranici i plakatu.

Autor: Adriana Kenđel

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.


Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Adriana Kenđel

Zanima te kako današnjim ekološkim problemima pristupiti iz inženjerske, okolišne i društvene perspektive?

Pridruži se interdisciplinarnom timu i osmisli sustavno rješenje za sanaciju industrijskog odlagališta otpada bivše tvornice ferolegura na obali Dugog Rata.

Studensko natjecanje/radionicaCoastal Brownfiled Remediation“ održati će se u Dugom Ratu (16. - 19.10.2023.) u okviru suradnje hrvatskih i norveških stručnjaka na projektu financiranom od strane Iceland Liechtenstein Norway grants.

Studenti se prijavljuju pojedinačno putem forme za prijavu, te će biti spojeni u multidisciplinarne timove. Rok za prijavu je 2.10. 2023.

 

Troškovi puta i smještaja pokriveni su od strane organizatora.

Više o natjecanju i prijavi možete naći na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

Udruga EMA organizira u sklopu projekta ”Reci DA sebi” BESPLATNE radionicu izrade i implementacije kreativnog sadržaja za mlade između 20 i 25 godina.

Više na poveznici.

LETAK

Autor: Adriana Kenđel

Grad Zagreb je objavio Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023., a kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Autor: Adriana Kenđel

Obavijest o izmjenama u provođenju sveučilišnog izbornog predmeta „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ od ak. god. 2023./2024. dostupna je ovdje.

Autor: Adriana Kenđel

KBC Rijeka planira zapošljavanje diplomiranog inženjera/magistra medicinske kemije/biokemije.

Radi se o poslovima radiofarmacije, odnosno obilježavanju i sintezi radiofarmaka s različitim radionuklidima i općenito o radu u laboratoriju za radiofarmaciju.

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka Igor Živković, Aleksandra Maršavelski i Ita Gruić Sovulj, studentica Kate Ivković i bivša djelatnica Nevena Cvetešić, objavili su rad pod naslovom Negative catalysis by the editing domain of class I aminoacyl-tRNA synthetases u vrhunskom časopisu Nucleic Acids Research (IF 16,971).

Aminoacil-tRNA-sintetaze su ključni enzimi u prijenosu genetičke informacije koji, u sintetskom aktivnom mjestu, kovalentno povezuju pripadni par aminokiseline i tRNA. Njihova točnost je presudna za stanicu jer definira točnost biosinteze proteina. Navedeni enzimi katkada griješe i nepripadnu aminokiselinu sparuju s tRNA. No, pogrešno aminocilirana tRNA hidrolizira se u njihovom korektivnom mjestu, prevenirajući tako nastajanje pogrešno sintetiziranih proteina. U ovom radu rasvijetlili smo mehanizam kojim se ostvaruje specifičnost korektivnog mjesta aminoacil-tRNA-sintetaza razreda I, koristeći izoleucil-tRNA-sintetazu kao modelni enzim. Suprotno od dosadašnjeg modela po kojemu je korektivno mjesto visoko specifično samo za jednu ili nekolicinu nepripadnih aminokiselina s kojima enzim najviše griješi, naša istraživanja su pokazala da je korektivno mjesto široke supstratne specifičnosti te eliminira niz nepripadnih aminokiselina uključujući i one s kojima enzim griješi izuzetno rijetko. S druge strane, korektivno mjesto je vrlo specifično u prevenciji hidrolize pripadnog para aminokiseline i tRNA. To sugerira da je specifičnost hidrolitičkog korektivnog mjesta temeljno evoluirala kroz prinicipe negativne katalize, koristeći bočne ogranake u aktivnom mjestu za specifičnu destabilizaciju reakcijskog puta hidrolize isključivo pripadno aminoacilirane tRNA (Ile-tRNAIle u slučaju izoleucil-tRNA-sintetaze).

Ovim istraživanjem prvi puta je detaljno okarakteriziran mehanizam ostvarivanja enzimske specifičnosti putem negativne katalize kod enzima iz obitelji aminoacil-tRNA-sintetaza čime je ostvaren novi pomak u razumijevanju načina djelovanja ovih drvenih i za život neophodnih enzima. Implikacija novog modela ima značajnu primjenu u sintetskoj biologiji jer pokazuje da korektivno mjesto široke specifičnosti može biti prepreka ugradnji nestandardnih aminokiselina u dizajnerske proteine.

Ovo istraživanje ostvareno je u okviru projekata Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda (IP-2016-06-6272) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost te Investigation of substrate and editing specificity in tRNA synthetases and the mechanism of antibiotic action (IZHRZ0_180567).

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
1205355