O djelatniku

prof. dr. sc. Damir Bucković

Zvanje: redoviti profesor

Lokacija:
007 GPZ
Telefon:
+38514606094
Telefon kućni:
6094

Nastava