TURNITIN - softver za provjeru autentičnosti

 

Softver je namijenjen prvenstveno provjeri autentičnosti studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova mogu vršiti nastavnici i studenti.

Prijava se vrši korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.


Administratori za softver Turnitin na PMF-u:
izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić
Gordana Stubičan Ladešić, viši knjižničar

(Napomena: administratori ustanove služe isključivo kao kontakt osobe za informiranje na razini ustanove, definiraju postavke softvera i prate njegovu upotrebu.)

 

 

Za studente PMF-a omogućen je pristup softveru za provjeru autentičnosti radova Turnitin i svaki student može samostalno provjeriti svoj rad. Postavke su definirane tako da se rad može predavati više puta bez njegove pohrane u Turnitin bazu i može se pregledati generirani izvještaj.

Pristup softveru Turnitin: ulaz

1. Za pristup sustavu koristi se korisnički identitet AAI@EduHr. 
2. Prije provjere rada potrebno je upisati se na kreirani kolegij pomoću sljedećih podataka:

Class Name: Prirodoslovno-matematički fakultet

Class ID: 35173773
Enrolment Key: provjera123
(navedeni korisnički podaci aktivni su do 31.12.2022. godine, nakon toga će se generirati novi, o čemu ćete biti obaviješteni)

3. Nakon odabira zadaće (Assignment Title): "Provjera radova za studente" prilaže se rad koji se želi provjeriti na gumb Submit.

Upute za studente za samostalnu provjeru radova opisane su u poglavlju 4. - pdf dokumenta

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica oko provjere autentičnosti vaših seminarskih, završnih, diplomskih i ostalih radova, slobodno se javite u Središnju knjižnicu za fiziku (gordana@phy.hr).


Opcija "Translated Matching" dostupna je isključivo odabirom opcije "Add Class", ali ne i kod brzog pregledavanja radova - "Quick submit".

Odabirom navedene opcije softver postavljeni tekst prevodi na engleski i zatim ga uspoređuje s dostupnim izvorima, generirajući zasebni izvještaj.

Više o ovoj opciji možete pročitati na sljedećem linku:
https://help.turnitin.com/originality-check/turnitin-website/instructor/the-similarity-report/using-translated-matching.htm?Highlight=translated%20matching

Autor: Gordana Stubičan Ladešić
Popis obavijesti