Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika 1

Šifra: 171101
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar
Izvođači: dr. sc. Milivoj Uroić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi
Savladavanje osnova fizike uz odabrane primjere iz područja biologije i kemije. Naglasak kolegija je na upoznavanju s osnovnim fizikalnim konceptima koji su temelj razumijevanja pojava i procesa u biologiji i kemiji te upoznavanje s različitim fizikalnim metodama (spektroskopije, analitičke metode i dr.) koje su na raspolaganju za njihovo proučavanje.
Sadržaj
Matematički koncepti u fizici. Kinematika.
Sile i Newtonovi zakoni gibanja. Newtonov opći zakon gravitacije.
Dinamika jednolikog kružnog gibanja. Rotacija krutog tijela.
Rad, energija, impuls sile i količina gibanja.
Fluidi. Hidrostatski tlak.
Kapilarnost. Viskozni tok.
Jednostavno harmonijsko gibanje i elastičnost.
Temperatura i toplina. Zakoni idealnog plina i kinetička teorija.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti