Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Matematička analiza 2

Šifra: 150437
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Pažanin
Izvođači: Braslav Rabar , dipl. ing. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Savladavanje tehnika integralnog računa i razumijevanje pripadne teorijske osnove.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Riemannov integral. Neodređeni integral i primitivna funkcija. Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija. Newton-Leibnizova formula. Metode integracije. Redovi realnih brojeva. Redovi funkcija. Funkcije više varijabli. Taylorovi redovi Dvostruki i trostruki integralKrivuljni integrali.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji, domaće zadaća, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Student je obavezan redovito pohađati nastavu i rješavati domaće zadaće.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Znanje se provjerava i vrednuje kontinuirano tijekom nastave putem kolokvija i zadaća, a konačna ocjena utvrđuje se na završnom usmenom ispitu.
Literatura:
  1. B.Guljaš, Matematička analiza I & II, skripta,
    http://web.math.pmf.unizg.hr/~guljas/skripte/MATANALuR.pdf
  2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb
  3. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematička analiza 1

Polaganje predmeta :
Položen : Matematička analiza 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Igor Pažanin:

    Utorkom 10-12 (uz najavu mailom)

    Lokacija: 219