Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz elektronike

Šifra: 51570
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Emil Tafra
Izvođači: David Karatović - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Izvođenjem laboratorijskih vježbi, studenti će upoznati složenije aspekte eksperimentalnog rada te steći samostalnost u radu koja je neizostavni dio istraživanja u fizici. Znanje stečeno na predavanjima iz "Mikroelektronike" studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, pridonoseći dubljem razumijevanju pojedinih tema. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih uređaja za mjerenje fizičkih veličina te u sklapanju aparature s ciljem eksperimentalnog istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz elektronike student će biti sposoban:
* samostalno koristiti razne izvore električnih napajanja tj. signala i osciloskopa
* samostalno analizirati jednostavnije elektroničke sheme sa pojačalima, sljedilima i oscilatorima
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća
* povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranje sastavnih dijelova aparature

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra svaki student odradi izabrane 3 laboratorijske vježbe od ponuđenih:
1. RC pojačala i sljedila
2. Povratna veza, diferencijalno pojačalo
3. Oblikovanje impulsa
4. Logika
5. Izvori napona
6. Oscilatori. Modulacija i demodulacija
7. Operatorsko pojačalo
Osim toga student radi samostalni projekt

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ulazni kolokvij od par kratkih pitanja u vezi pripadne vježbe te pisana priprema moraju biti pozitivno ocijenjeni. Ispitivanje tijekom rada u praktikumu o fizikalnoj pozadini vježbe, funkcioniranju instrumenata i aparature, rezultatima, analizi, te drugim potrebnim znanjima vezanim uz vježbu, također mora rezultirati pozitivnom ocjenom. Izvješće s pretpostavljenim oblikom mora sadržavati odgovore na sve postavljene zadatke te obuhvatiti opis rezultata, analizu, grafičke prikaze, te zaslužiti prolaznu ocjenu. Nakon odrađenih vježbi, i izrađenog samostalnog projekta studenti prezentiraju samostalni projekt. Ukupna ocjena se formira iz ocjene iz prezentacije samostalnog projekta i uspjeha tijekom rada u praktikumu, s približno istim težinskim faktorima.
Literatura:
  1. H.M.Jones, A Practical Introduction to Electronic Circuits, Cambridge University Press, 1987.
    P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb 1989.
    Tiskana uputstva za praktikum (samo za internu upotrebu).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Mikroelektronika
7. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti