Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Struktura nukleona

Šifra: 63040
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Bosnar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Struktura nukleona je upoznavanje studenata s najvažnijim eksperimentima u području istraživanja strukture nukleona te odgovarajućim teorijskim modelima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u polju fizike te dati stručno mišljenje o njihovom dosegu i mogućim primjenama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Struktura nukleona student će biti sposoban:
* navesti te opisati najvažnije eksperimentalne tehnike u području istraživanja strukture protona i neutrona;
* navesti osnovna svojstva jake i elektroslabe interakcije te ih povezati s kvark-gluonskom strukturom nukleona;
* opisati svojstva nukleona iz perspektive kvantne kromodinamike i kiralne simetrije;
* kvalitativno opisati višečestične sustave s jakim interakcijama;

SADRŽAJ PREDMETA:

* Jake interakcije, elektro-slabe interakcije. (2 predavanja)
* Kvark-gluonska struktura nukleona. (2 predavanja)
* Duboko neelastičana raspršenja
* Elektromagnetska struktura nukleona: elastična elektronska raspršenja na nukleonu, neelastična elektronska raspršenja na nukleonu. (4 predavanja)
* Istraživanje nukleonske strukture slabim interakcijama
* Istraživanja promjene svojstava nukleona u nuklearnoj materiji
* Nukleonska svojstva iz perspektive QCD i kiralna simetrija. (2 predavanja)
* Višečestični sustavi s jakim interakcijama. (2 predavanja)

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit
Literatura:
  1. A.W. Thomas, W. Weise: The Structure of the Nucleon, Wiley-VCH, 2001.
    B.Povh, K. Rith, Ch. Scholz, F. Zetsche: Particles and Nuclei ? An Introduction to Physical Concepts, Springer, 2005.
  2. Odabrani znanstveni članci.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Kvantna fizika
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti