O djelatniku

prof. dr. sc. Toni Nikolić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+385(0)1 4898 064
Telefon kućni:8064
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.botanic.hr/public/biologija/biology/staff/tnikolic/tonihome.htm
Zavod/služba: Botanički zavod
Godina diplomiranja:1986.
Godina magistriranja:1989.
Godina doktoriranja:1992.
Na zavodu od:1987.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Pretraživo u sklopu Flora Croatica baze podataka na adresi http://hirc.botanic.hr/fcd/Biblio/

Profesionalni interesi i članstva

1.European Centre for Nature Conservation (ECNC)

2.Hrvatsko biološko društvo (HBD)

3.Hrvatsko biometrijsko društvo (HBiD)

4.Hrvatsko botaničko društvo (HBoD)

5.Hrvatsko ekološko društvo (HED)

6.Hrvatsko prirodoslovno društvo (HPD)

7.International Association for Plant Taxonomy (IAPT)

8.International Association of Pterydologists (IAP)

9.International Organization for Plant Information (IOPI)

10.International Union for Conservation of Nature (IUCN)

11.Mediterranean Islands Plant Specialist Group (MIPSG-IUCN)

12.Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA)

13.Ostalpin-Dinarische Gesellschaft für Vegetationskunde

14.Society for Economic Botany (SEB)

15.Species Survival Commission (SSC-IUCN)

Species Survival Group for the Threatened Plants of Europe – EUROPLANT

Izabrani projekti

1.1          Voditelj znanstvenih projekata/programa

 

1.Biološka baza podataka i GIS (Ministarstvo znanosti i tehnologije) (1993-1996)

2.Uporaba geokemije za potrebe prostornog planiranja i zaštite okoliša Republike Hrvatske (1999-2000) (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša)

 1. Taksonomija, filogenija i korologija endema - model istraživanja flore Hrvatske (Ministarstvo znanosti i tehnologije, Id 119160, 2002-2005)
 2. Bioraznolikost vaskularne flore Jadranskog područja. Znanstveni projekt. Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (1227, 2007-2010)
 3. Proučavanje, očuvanje i održiva upotreba biljne raznolikosti (Znanstveni program, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2007-2011)

 

1.2          Suradnik znanstvenih projekata/programa

 

1.Istraživanje flore Hrvatske ((Ministarstvo znanosti i tehnologije) (1993-1996)

2.Biološka baza podataka i GIS II (Ministarstvo znanosti i tehnologije) (1996-1999)

3.

4.Epigenetic vs. genetic diversity in natural plant populations: A case study of Croatian endemic Salvia species (Hrvatska zaklada za znanost, 2012-2015)

5.Palynology of the Alpine-Dinaric endemic flora (bilateralni projekt, Croatia - Austria, 2007-2009)

6.Biogeography of some endemic plants of the Balkan Peninsula (bilateralni projekt, Croatia - Macedonia, 2007-2009)

7.Biogeography of some Pannonian-Illyrian group of plants (bilateralni projekt, Croatia - Hungary, 2007-2009)

8.Uspostava sustava ranog opažanja i procjene rizika stranih invazivnih vrsta u kopnenim ekosustavima (Sveučilište u Zagrebu, 2013-2014)

 

1.3          Voditelj stručnih projekata

 

1.GIS Nacionalnog parka Krka (NP Krka, 1999-2000)

2.Kormofita On-Line (Ministarstvo znanosti i tehnologije, 2001)

3.Hrvatski informacijski servis za biološku raznolikost (Hrvatska akademska i istraživačka mreža, CARNet, 1994-1996)

4.Hrvatski informacijski servis za okoliš (Hrvatska akademska i istraživačka mreža, CARNet (1994-1996)

5.Popis vaskularne flore Parka prirode Medvednica (Javna ustanova Park prirode Medvednica, 2002)

6.E-škola mladih znanstvenika (Zaklada Otvoreno društvo, 1996-2003)

7.Korisno bilje Hrvatske (informatički projekt Ministarstva znanosti i tehnologije, 2003-2004)

8.On-line pristup bazi podataka CROFlora (Državni zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske, 2004)

9.Rasprostranjenost ugroženih svojti vaskularne flore Parka prirode Medvednica (Javna ustanova Park prirode Medvednica, 2004)

10.Geokemijsko kartiranje na području Parka prirode Medvednica (Ministarstvo graditeljstva, prometa i veza, 2004)

11.Pan-europska ekološka mreža – Hrvatska (European Centre for Nature Conservation, Netherland, 2003-2005)

12.Inventarizacija flore za potrebe projekta Očuvanje krških ekoloških sustava (Agriconsulting S.p.A., Rome, Italy, 2004-2006)

13.Treće nacionalnog izvješće o promjeni klime - Utjecaj na biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave (MZOPU- Prirodoslovno-matematički fakultet, 2005)

14.Flora Croatica baza podataka (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- Prirodoslovno-matematički fakultet, 2005-2007)

15.Countdown towards 2010 in Zagreb: community involvement in biodiversity assessment (ECNC- Prirodoslovno-matematički fakultet, 2006)

16."Katastar pčelinjih paša" (Hrvatski pčelarski savez i Prirodoslovno-matematički fakultet, 2010)

17.Baza podataka o invazivnim svojtama Hrvatske flore (Državni zavod za zaštitu prirode, 2005-2007)

18.Important Plant Areas Project in Croatia (PlantLife & BBI-MATRA 2005-2008)

 

1.4          Suradnik stručnih projekata

 

1.E-škola mladih znanstvenika - biologija (Ministarstvo znanosti i tehnologije, 2001-2001)

2.Nacionalne mogućnosti skupljanja podataka o okolišu (MZOPP – GEF, 2001)

3.Prvo nacionalno izvješće o promjeni klime, Utjecaj na biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave (MZOPP – UNDP, 2001)

4.United Nations Development Programme/Global Environment Facility & Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction, Republic of Croatia,

5.Ugradnja bioodrživosti u Vodnogospodarsku osnovu Hrvatske i procjena ekološkog stanja. Vaskularna flora. (Hrvatske vode d.o.o., 2001-2002)

 1. Capacity building of the State Instititute for Nature Protection (2005-2006, CARDS project, Oikos development consulting Ltd., Slovenia) i

Terrestrial Biodiversity Mapping - Flora Mapping and Flora Guide. Ref.: Contract No.30/07 (Project No. 00050301 “Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in the Dalmatian Coast through Greening Coastal Development – COAST”)

Povijest zaposlenja

 1. 2013: redoviti profesor iz područja prirodnih znanosti za polje biologije (ur. br. 251-58-10207-13-21, 20. 12. 2013.)
 2. 2013: znanstveni savjetnik u području prirodnih znanosti za polje biologije (ur. br. 355-02-09-13-0002, 25. rujan 2013.
 3. 2008: izvanredni profesor, Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (22.04.2008., br. 640-01/08-28/9).
 4. 2007: znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno polje biologije u području prirodnih znanosti (kl. 640-03/07-08/0084, ur. br. 355-03-07-2, 04.12.2007.).
 5. 2003: docent, Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (16.05.2003., ur. br. 3804-204-03-11).
 6. 1998: docent, Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (27.03.1998., br. 04-194/6-98).
 7. 1998: znanstveni suradnik (02.03.1998., br. 01-605/1-1998)
 8. 1995: viši asistent, Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (03.11.1995., br. 08-666/3-95).
 9. 1992: znanstveno-nastavno zvanje asistent, Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (br. 09-110/1-92, 03.03.1992.).
 10. 1990: znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent, Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (br. 05-576/90, 12.07.1990.)
 11. 1987: mlađi asistent, Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (05.05.1987., br. 08-2042/1987).
 12. 1987: 3. tehnolog, Farmaceutska industrija PLIVA d.o.o., Serumi i hiperimune plazme, Zagreb.