Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

  Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Roosveltov trg 6, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB), 2. diplomu završenog studija,  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju, 4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao, 5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij, 6. kopiju uplatnice. Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn.  Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn.  Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,  IBAN je HR5823600001101522208,  model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB  Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”. Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti. ODLUKA (pdf) Rješenja se donose u skladu s odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalim važećim dokumentima navedenima u Odluci. Raspored sastanka Povjerenstva (pdf)


 

U sklopu istraživanja prijenosa onečišćujućih tvari kroz hranidbene mreže koje povezuju vodene i kopnene ekosustave, provedeno je istraživanje akumulacije i prijenosa farmaceutika, endokrinih disruptora i metala pomoću vodenih kukaca, a rezultati su upravo objavljeni u dva znanstvena rada.

Rad objavljen u znanstvenom časopisu Environmental Pollution (IF = 6,792) uspoređuje akumulaciju i prijenos metala kod vretenaca (Odonata) i tulara (Trichoptera) s obzirom na razlike u tipu metamorfoze i načina prehrane. Rad je dostupan na poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026974912100378X?via%3Dihub

U radu objavljenom u znanstvenom časopisu Environmental Science & Technology (IF = 7,864) objavljen je prvi direktni dokaz prijenosa farmaceutika i endokrinih disruptora iz vodenog u kopneni ekosustav putem emergencije vodenih kukaca. Suprotno metalima, kod farmaceutika i endokrinih disruptora utvrđeno je povećanje koncentracije u tkivima odraslih tulara u odnosu na ličinke, što ima važan utjecaj na kopnene predatore u riparijskoj zoni. Rad je slobodno dostupan (otvoreni pristup) na poveznici: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.0c07609

Ova istraživanja rezultat su suradnje izv. prof. dr. sc. Ana Previšić sa znanstvenicima Biološkog odsjeka PMF-a, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković, te instituta The Catalan Institute for Water Research u Španjolskoj, u okviru UKF (UKF 6/17) i HRZZ projekata (MUSE PZS-2019-02-9479, UNDERSTANDOR IP-2018-01-2298).

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti