Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

  Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Roosveltov trg 6, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB), 2. diplomu završenog studija,  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju, 4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao, 5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij, 6. kopiju uplatnice. Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn.  Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn.  Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,  IBAN je HR5823600001101522208,  model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB  Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”. Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti. ODLUKA (pdf) Rješenja se donose u skladu s odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalim važećim dokumentima navedenima u Odluci. Raspored sastanka Povjerenstva (pdf)Međunarodna istraživačka skupina koju je vodio prof. dr. sc. Kazusato Ohshima (Saga University, Japan) i u čijem radu je sudjelovala prof. dr. sc. Dijana Škorić s Biološkog odsjeka PMF-a objavila je znanstveni rad pod naslovom: „Genomic analysis of the brassica pathogen turnip mosaic potyvirus reveals its spread along the former trade routes of the Silk Road“ (https://doi.org/10.1073/pnas.2021221118). U radu je analizirano gotovo 1300 cjelovitih ili parcijalnih genoma virusa mozaika repe (turnip mosaic virus, TuMV), a među njima i tri iz Hrvatske.
Evolucijska povijest i filogeografija ovog značajnog patogenog virusa kupusnjača pokazuje kako se od 17. st. rasprostranjivao duž trgovačkih putova uključenih ponajviše u Put svile. Hrvatski izolati pohranjeni u zbirci biljnih virusa još od 1960-tih su među 122 prvi puta sekvenciranih TuMV-genoma. Pokazalo se da su jedinstvene rekombinante koje obilježavaju regionalnu varijabilnost virusa (https://www.pnas.org/content/suppl/2021/03/19/2021221118.DCSupplemental).
Ova studija je do sada najveća rekonstrukcija epidemiologije i rasprostranjivanja jednog od najvažnijih fitopatogenih virusa podsredstvom čovjeka, a potvrđuje i važnost prikupljanja i arhiviranja virusima zaraženog biljnog materijala kao izvora vrijednih podataka.
Nadamo se da će ovaj rad pridonijeti valorizaciji i očuvanju zbirke biljnih virusa Zavoda za mikrobiologiju Biološkog odsjeka PMF-a.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti