Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

  Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Roosveltov trg 6, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB), 2. diplomu završenog studija,  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju, 4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao, 5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij, 6. kopiju uplatnice. Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn.  Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn.  Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,  IBAN je HR5823600001101522208,  model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB  Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”. Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti. ODLUKA (pdf) Rješenja se donose u skladu s odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalim važećim dokumentima navedenima u Odluci. Raspored sastanka Povjerenstva (pdf)


Incorporating evolutionary based...

 

Dr. Iva Sabolić i izv. prof. Anamaria Štambuk objavile su u suradnji s dr. Miguel-Baltazar Soaresom (MARE-ISPA, Portugal) pregledni znanstveni članak Incorporating evolutionary based tools in cephalopod fisheries management u vrhunskom časopisu Reviews in Fish Biology and Fisheries.
U članku autori daju kritički osvrt na potrebu za uvođenjem modernih genomskih populacijskih analiza u procjene stanja i upravljanje stokovima glavonožaca, koji se zadnjih nekoliko desetljeća sve intenzivnije izlovljavaju. Te analize omogućuju uvid u identitet, povezanost i adaptivni potencijal prirodnih populacija. U današnje vrijeme, kada su morski sustavi izrazito zahvaćeni globalnim promjenama, takve informacije postaju nužne za uspostavljanje održivog upravljanja stokovima istovremeno izloženih izlovljavanju i okolišnom stresu. I dok se glavonošci zbog fenotipske plastičnosti i kratkog generacijskog vremena često smatraju ekološkim oportunistima poprilično prilagodljivima na ekološke alteracije i izlov, ovaj pregledni članak ukazuje na važnost mikroevolucijskih procesa za stabilnu i održivu dinamiku njihovih populacija.
U članku se  predlažu i konstruktivne primjenjive aktivnosti koje bi trebale doprinijeti održivom ribarstvenom upravljanju stokovima glavonožaca.

Rad je dostupan na poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s11160-021-09652-0

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti