Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


WEBSHOP


STUDOMAT

 


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Konačna rang-lista za upise na diplomske studije u akad. god. 2022./2023.

  Konačna rang-lista kandidata s pravom upisa na pojedine studijske programe diplomskog studija na Biološkom odsjeku objavljena je na poveznici.