Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Drugo izdanje mrežnog udžbenika Genetika

  Dragi studenti, obavještavamo vas da je drugo izdanje mrežnog udžbenika dostupno na poveznici: https://www.genetika.biol.pmf.hr/

Izdvajamo Biologija

U prestižnom časopisu Frontiers in Microbiology (Faktor odjeka 5.640) objavljen je rad Taxonomic and functional metrics of ciliates and amoeboid protists in response to stream revitalization čiji su autori mag. oecol. Vesna Gulin, prof. dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija, doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić i dr. sc. Fran Rebrina s Biološkog odsjeka PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu te dr. sc. Barbara Vlaičević s Odjela za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
U radu je prvi put istražen odgovor fagotrofnih protista (trepetljikaša i ameboidnih protista) na revitalizaciju suhih potoka sedrene barijere na temelju analize njihove taksonomske i funkcionalne raznolikosti. Taksonomske i funkcionalne metrike trepetljikaša i ameboidnih protista pokazale su odgovor na uvjete karakteristične za revitalizirane potoke sedrene barijere: promjenjivu hidrologiju, ispiranje tla i intenzivno taloženje organske i anorganske tvari (sedre). Funkcionalna raznolikost trepetljikaša pokazala je porast s dužom ekspozicijom u vodi, dok se ona ameboidnih protista nije značajnije mijenjala, ukazujući na različit odgovor na revitalizaciju te potrebu za uključivanjem različitih bioindikatorskih skupina u praćenje stanja sedrenih barijera. 
Pristup cjelovitom tekstu rada besplatan je i dostupan preko poveznice.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti