Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Drugo izdanje mrežnog udžbenika Genetika

  Dragi studenti, obavještavamo vas da je drugo izdanje mrežnog udžbenika dostupno na poveznici: https://www.genetika.biol.pmf.hr/

Izdvajamo Biologija

Sveučilište u Zagrebu objavilo je  1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2022./23.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2022./23. (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 12. rujna 2022.- 1. ožujka 2023. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 12.9.2022.* - za detalje, vidjeti tekst natječaja).

  Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2023.

  Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 30.09.2022. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).

  Studenti nakon ispunjavanja online prijave dostavljaju cjelokupnu dokumentaciju Uredu za međunardonu suradnju PMF-a.

  Odsječki koordinatori potvrđuju potpisom dokument Suglasnost ECTS koordinatora te mi cjelokupnu dokumentaciju nakon urudžbiranja i potpisa prodekana Vukovića prosljeđujemo na Sveučilište.

  Natječaj se odnosi na studente koji sa stručnom praksom žele početi do 1.3.2023., a ne  1. 01. nove kalendarske godine.

  Drugi krug natječaja će se odnositi na mobilnosti koje mogu početi tek nakon 1. ožujka 2023.

  Krajnji rok za prijavu je 30. rujna, a najraniji početak mobilnosti je 12. rujna 2022.

  Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE:

ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 30.09.2022., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu: natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama

2.    Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti

3.    Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa

4.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/locallogin/6283649564d42742f8400277/eng 

5.    Upute za online prijavu

6.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

7.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)

8.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom

9.    Motivacijsko pismo (predložak)

10.  Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja

11.  Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2022./23. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1-3, 5 i 7-10)

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

*U slučaju da Sveučilište u Zagrebu s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU ne sklopi pravovremeno Ugovor o dodjeli financijske potpore koji obuhvaća aktivnosti definirane ovim natječajem, Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo odgode početka odobrenih mobilnosti za koje je natječajna dokumentacija pristigla na Sveučilište do 15. lipnja 2022.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti