webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Poziv na dodjelu nagrade Srećko Jelenić

  Pozivamo vas na svečanu dodjelu Nagrade Srećko Jelenić za nastavnike u osnovnim i srednjim školama koju svake dvije godine dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Djelatnici Biološkog odsjeka PMF-a, prof. dr. sc. Marko Miliša i izv. prof. dr. sc. Marija Ivković, kao urednici dobili su Godišnju nagradu Hrvatskih voda za najbolju znanstvenu knjigu.
Znanstvena knjiga Plitvice Lakes izdavača  Springer objavljena je u ožujku 2023. godine.
Knjiga daje multidisciplinarni pregled jedinstvenog sedrotvornog okoliša Plitvičkih jezera.
Bavi se gotovo netaknutim slatkovodnim okolišem u Europi, a rezultat je višedesetljetnih istraživanja koja prate razvoj specifičnih slatkovodnih staništa, organizama i zajednica. Prikazuje novija saznanja i buduće perspektive s obzirom na biološke, kemijske, geološke i geografske specifičnosti Plitvičkih jezera.
U izradi knjige sudjelovali su stručnjaci iz Hrvatske i Europe od čega i s dva odsjeka PMF-a – Biološkog i Geografskog.
Miliša, M; Ivković M (2023) Plitvice Lakes. Springer, Cham.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti