webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Poziv na dodjelu nagrade Srećko Jelenić

  Pozivamo vas na svečanu dodjelu Nagrade Srećko Jelenić za nastavnike u osnovnim i srednjim školama koju svake dvije godine dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Na Europskom ihtiološkom kongresu, koji se održao u Pragu 4. do 8. rujna 2023., sudjelovalo je čak osam predstavnika Biološkog odsjeka PMF-a, koji su prezentirali najnovija saznanja o ribljem svijetu slatkovodnih ekosustava Hrvatske i još jednom pokazali kako je Hrvatska zaista 'vruća točka' ihtioraznolikosti Europe, ali i kako znanstvenici PMF-a u mnogim aspektima pomiču granice europske ihtiologije. Naše prezentacije obuhvatile su vrlo različite teme – od genske raznolikosti i evolucijske povijesti ugroženih vrsta riba, otkrivanja i opisivanja kriptičke raznolikosti, razmatranja ekološkog stanja hrvatskih vodotoka na temelju riba pa sve do prilagodbi endemskih vrsta riba na život u podzemnim staništima.

Posebno treba istaknuti mlade kolege, koji su tek na samim počecima svojih karijera, a već su u najboljem svjetlu predstavili PMF.
Tako je Sara Pleše odabrana za održavanje ključnog predavanja pod naslovom 'Unlocking the Misteries of Lamprey Diversities and Evolution in the Danube Basin', a posebne čestitke zaslužuje Lucija Novoselec, koja je dobila nagradu za najbolju studentsku prezentaciju na čitavom kongresu. Lucija je održala predavanje naslova 'Modern-age refugia - genetic structure and diversity of Alburnus sarmaticus in its only remaining habitats in the Danube basin'. Izvrsnom prezentacijom u kojoj je izložila vrlo zanimljive i važne rezultate istraživanja vrste Alburnus sarmaticus, Lucija je zaslužila prvu nagradu na kongresu i sve čestitke!
Osim sudjelovanja u nastavi i intenzivnog bavljenja znanstvenim radom, Lucija sudjeluje u nizu projekata, od kojih posebno ističemo HORIZON Biodiversity Genomics projekt.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti