webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Poziv na dodjelu nagrade Srećko Jelenić

  Pozivamo vas na svečanu dodjelu Nagrade Srećko Jelenić za nastavnike u osnovnim i srednjim školama koju svake dvije godine dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Objavljen je rad o božjim ovčicama (Coleoptera: Coccinelidae) Entomološke zbirke Zoologijskog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Rad je dostupna na poveznici: https://hrcak.srce.hr/clanak/436388.

Entomološke zbirke predstavljaju neprocjenjiv izvor podataka u vidu raznolikosti vrsta, koji tako bilježe biološku raznolikost određenog vremena. U Zbirci je zabilježeno 198 jedinki te ukupno 24 svojte božjih ovčica. Posebno treba istaknuti mladu kolegicu Barbaru Horvatić, koja se bavi taksonomijom i ekologijom božjih ovčica, slabo poznate skupine kukaca u Hrvatskoj.

Također, Barbara je svoj crtački talent spojila s ljubavlju prema božjim ovčicama te su tako nastali crteži vrsta zabilježenih u Zbirci: Hippodamia variegata i Psyllobora vigintiduopunctata.

Značajan je i doprinos emeritus prof. dr. sc. Paule Durbešić, koja je tijekom svog radnog vijeka predano prikupljala i jedinke božjih ovčica.

Čestitamo!

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti