Događanja

21.
veljače
9:00-10:00,
BO-PR2
21.
veljače
11:00-12:00,
Predavaonica P2
21.
veljače
15:00-16:00,
BO6
22.
veljače
10:00-11:00,
Seminar ZMB-a
22.
veljače
13:00-14:00,
BO - P2
22.
veljače
14:00-15:00,
Predavaonici P3
26.
veljače
10:00-11:00,
Predavaonica BO6
26.
veljače
12:00-13:00,
Predavaonica P3
26.
veljače
14:00-15:00,
Seminar ZMB
27.
veljače
9:00-10:00,
Seminar ZMB-a
27.
veljače
10:00-11:00,
Predavaonica P1
27.
veljače
11:00-12:00,
Seminar ZMB
27.
veljače
12:00-13:00,
Seminar ZMB-a
27.
veljače
13:00-14:00,
Seminar ZMB
27.
veljače
14:00-15:00,
Seminar ZMB
27.
veljače
15:00-16:00,
Seminar ZMB
28.
veljače
8:30- 9:30,
Predavaonica P2 - soba 206, Ravnice 48
28.
veljače
10:00-11:00,
Predavaonica BO-P2-205
28.
veljače
10:00-11:00,
Predavaonica BO-P1
28.
veljače
15:00-16:00,
Seminar ZMB-a

webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Upisi u ljetni semstar

Upisi studenata prijediplomskih, diplomskih i integriranog studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. provodit će se od 12. 02. do 25. 02. 2024. godine.


Obavijest o sveučilišnom izbornom kolegiju

Poštovane studentice i poštovani studenti,
u nastavku pročitajte informacije o izmijenjenom i dopunjenom sveučilišnom izbornom predmetu „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, dostupnom za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na prijediplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Predmet se od ak. god. 2023./2024. može upisati kroz 3 modela (A, B, C):
  A. Pripremna radionica (15P+30V), pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V):
5 ECTS bodova: 2 ECTS boda pripremna radionica (edukacija) + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)
  B. Pružanje vršnjačke potpore (75V+15 sati grupne konzultacije):
3 ECTS boda: realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (preduvjet: prethodno završen model A ili C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)
  C. Pripremna radionica (15P+30V):
2 ECTS boda: pripremna radionica/edukacija (Dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.)
Predmet traje jedan semestar. Pripremna radionica se odvija početkom semestra (tijekom dva vikenda - petak, subota, nedjelja), a pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (supervizija) u modelu A i B realiziraju se tijekom semestra prema potrebi i dogovoru.

Uvjeti za upis po modelima:
  A. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice Sveučilišta.
  B. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice i da je student asistent prethodno završio model A ili C.
  C. Nema posebnog uvjeta za upis osim da je student Sveučilišta u Zagrebu.

Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl.
Ako je studentima s invaliditetom (brucošima, ali i ostalima) potrebna pomoć pri pronalaženju kolegice/kolege vršnjaka koji će im pružati potporu, neka se jave Uredu za studente s invaliditetom.

U tabličnom prikazu nalaze se modeli prema kojima je moguće pohađati kolegij. 

* za potrebe ovog predmeta studenti/ice s invaliditetom su studenti/ice s(a): motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima, kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student „par“ pruža potporu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu:
Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb
(prizemlje 12. paviljona)
e-mail: uredssi@unizg.hr
tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti