O djelatniku

dr. sc. Andrea Usenik

Zvanje: asistent
Funkcija:Asistent
Lokacija: 218
Telefon:+385 1 4606 147
Telefon kućni:6147
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2019.
Godina doktoriranja:2023.
Na zavodu od:2019.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

(po dogovoru putem e-maila)

Životopis

Andrea Usenik rođena je u Rijeci 20. svibnja 1995. godine. 2002. godine upisuje Osnovnu školu Vladimir Gortan (Rijeka) koju završava 2010. godine te upisuje Prirodoslovnu i grafičku školu u Rijeci, smjer Prirodoslovna gimnazija. Tijekom svog školskog obrazovanja sudjelovala je na brojnim natjecanjima iz kemije i matematike, a na državnim natjecanjima iz kemije ostvarila je značajnije uspjehe, odnosno dvaput osvojila prvo mjesto (2011. i 2014. godine) i drugo mjesto (2012. godine). Godine 2014. predstavljala je Hrvatsku na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi (46th International Chemistry Olympiad, IChO) u Hanoiju, Vijetnam, gdje je osvojila brončanu medalju. Na temelju ostvarenih rezultata tri puta je nagrađena Oskarom znanja (Agencija za odgoj i obrazovanje). 

Preddiplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Sveučilište u Zagrebu) upisala je 2014. godine i završila 2017. godine sa završnim radom pod naslovom Utjecaj otapala na kinetiku kemijskih reakcija (mentor prof. dr. sc. Vladislav Tomišić). Tijekom preddiplomskog studija volontirala je u Zavodu za organsku kemiju (2016.−2017. godine pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Petrović Peroković i prof. dr. sc. Srđanke Tomić Pisarović). Godine 2017. započela je volontirati u Zavodu za fizikalnu kemiju pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Požara i upisala Diplomski studij kemije (smjer: Anorganska i fizikalna kemija). 2019. godine nagrađena je Rektorovom nagradom (rad pod naslovom Termodinamika kompleksiranja kationa alkalijskih metala s fluorescentnim derivatom kaliks[4]arena u organskim otapalima, mentor prof. dr. sc. Vladislav Tomišić). Diplomski studij završila je 2019. godine s radom pod naslovom Termodinamika kompleksiranja kationa zemnoalkalijskih metala s fluorescentnim fenantridinskim derivatom kaliks[4]arena (mentor prof. dr. sc. Vladislav Tomišić) te je nagrađena Medaljom Kemijskog odsjeka za izvrsnost u studiju. Tijekom studija započela je raditi na stručnim projektima u Zavodu za fizikalnu kemiju a od listopada 2019. godine zaposlena je i kao stručni suradnik. Poslijediplomski studij Kemija (smjer: Fizikalna kemija) upisala je iste godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom Termodinamika inkluzijskih reakcija amfifilnih spojeva s ciklodekstrinima i kukurbiturilima izradila je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Požara i uspješno obranila 20. prosinca 2023. godine. 

Suradnica je na HRZZ projektu Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini (MacroSol). Od 2020. godine radi kao asistent u Zavodu za fizikalnu kemiju te sudjeluje u izvedbi nastave iz brojnih kolegija (Fizikalna kemija 2, Kemijska termodinamika, Osnove fizikalne kemije, Praktikum fizikalne kemije 1, Viši praktikum fizikalne kemije 1 i 2). Neposredna je voditeljica tri diplomska rada (od čega dva u tijeku). 

Koautorica je pet znanstvenih radova citiranih u bazama WoS i Scopus. Svoje je rezultate prezentirala na brojnim konferencijama (tri pozvana predavanja, četiri sekcijska predavanja i preko 30 posterskih priopćenja).  

Članica je Hrvatskog kemijskog društva od 2014. godine te Američkog kemijskog društva (ACS) od 2023. godine. 

Sudjelovala je i trenutno sudjeluje u organizaciji i provedbi brojnih aktivnosti vezanih uz popularizaciju znanosti u sklopu Kemijskog odsjeka PMF-a (Otvoreni dan kemije, Dan i noć na PMF-u, Smotra Sveučilišta u Zagrebu – predstavljala Kemijski odsjek PMF-a 2017. godine s prezentacijom „Gdje ima dima … Ima i vatre!“) i Hrvatskog kemijskog društva (aktivnosti Studentske sekcije HKD-a). Sudjelovala je u organizaciji 4., 5. i 6. Simpozija studenata kemičara (kao suradnica, članica Organizacijskog odbora i savjetnica), 25. i 27. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera (volonterka, članica Organizacijskog odbora), Adriatic NMR Conference te Magnetic Moments in Central Europe 2022 (MMCE2022). Trenutno sudjeluje u organizaciji međunarodne konferencije Solutions in Chemistry čija je tajnica i idejna začetnica. 

Bavi se grafičkim dizajnom i pripremom te je osmislila vizualni identitet nekolicine događanja (β-Lactam Day, PHARMA – Iza zatvorenih vrata), konferencija (27HSKIKI, MMCE2022, Solutions in Chemistry), projekata (MacroSol, Product Development through Scientific Expertise) i Nagrade Leopold Ružička. Dizajnirala je i naslovnicu knjige Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School te mnoštvo tiskanih materijala (Adriatic NMR Conference, Supramolecular Chemistry 2020, 27HSKIKI, AdiDent, Why Not?!, Embrace Croatia …). 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. K. Leko, A. Usenik, N. Cindro, M. Modrušan, J. Požar, G. Horvat, V. Stilinović, T. Hrenar, V. Tomišić, Enhancing the Cation-Binding Ability of Fluorescent Calixarene Derivatives: Structural, Thermodynamic, and Computational Studies, ACS Omega 2023, 8, 43074−43087.

2. A. Usenik, M. Alešković, S. Roca, I. Markuš, M. Šekutor, J. Požar, Hosting of diamantane alcohols in water and hydrogen-bonded organic solvents: the (non-)classical hydrophobic effectNew J. Chem. 2023Advance Article.

3. A. Usenik, K. Leko, V. Petrović Peroković, Ž. Car, R. Ribić, K. Pičuljan, M. Hanževački, J. Draženović, J. Požar, Hydrophobically driven hosting – What about the guest?J. Mol. Liq. 2023388, 122774.

4. J. Požar, M. Cvetnić, A. Usenik, N. Cindro, G. Horvat, K. Leko, M. Modrušan, V. Tomišić, The Role of Triazole and Glucose Moieties in Alkali Metal Cation Complexation by Lower-Rim Tertiary-Amide Calix[4]arene DerivativesMolecules 202227, 470.

5. V. Petrović Peroković, Ž. Car, A. Usenik, T. Opačak-Bernardi, A. Jurić, S. Tomić, Adamantyl pyran-4-one derivatives and their in vitro antiproliferative activityMol Divers 202024, 253–263.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko kemijsko društvo (članica od 2014.) 

Američko kemijsko društvo (American Chemical Society, ACS) (Članica od 2023.)

Izabrani projekti

Od 2020. - suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini (MacroSol)

Povijest zaposlenja

2019. - 2020. - Stručni suradnik na projektu Fizikalno-kemijska karakterizacija lijekova u otopini (Xellia, voditelj prof. dr. sc. Vladislav Tomišić)

2020. - danas - Asistent