Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Bioenergetika

Šifra: 152828
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod: termodinamika u biokemiji. Molekulska interpretacija termodinamičkih načela. Termodinamičke osobitosti makromolekulskih otopina. Ravnotežna i neravnotežna termodinamika. Bioenergetika: Reverzibilni i ireverzibilni procesi. Mehanizmi pokretanja endergonih procesa u biološkim sustavima. Značenje metastabilnosti; potencijal prijenosa skupine. Enzimski kompleksi. Stanični energijski naboj. Membranske ravnoteže. Transport kroz membrane. Stabilizacija konformacije proteina: Strukturna hijerarhija proteina. Faze smatanja proteinske molekule i stabilizacijske sile. Strukturne i funkcionalne domene. Nekovalentne interakcije: jakost, raspon i prostorna ovisnost. Modeli za opis nekovalentnih interakcija u biokemijskim sustavima. Uloga okoline. Dinamika proteinske strukture. Interakcije ligand-receptor: vrste interakcija, termodinamika interakcija. Višestruke ravnoteže - stehiometrijski i ravnotežni pristup. Analiza eksperimentalnih podataka. Određivanje stehiometrijskih i mjesnih konstanti vezanja. Energetika enzimske katalize i teorija prijelaznog stanja: Koncentracijski profili kompleksa enzim-supstrat. Energija aktivacije. Učinak blizine i orijentacijski učinak i napregnute veze. Utjecaj okoline. Regulacija induciranjem konformacijskih promjena: Kooperativnost i alosteričke interakcije. Mehanizmi kooperativnog vezanja. Negativna kooperativnost. Fiziološko značenje kooperativnosti. Primjeri.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  D. A. Harris: Bioenergetics at a Glance, Blackwell Scienece, Oxford 2005.
  K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho: "Principles of Phsical Biochemistry", Pretince Hall, Upper Saddle River, USA, 1998.
  Miller: "Essentials of chemical biology", J. Wiely, Chichester, 2008.
  G.U. Nienhaus: "Protein-Ligand Interactions - Methods and Application", Human Press Inc., Totowa, New Jeresy, 2005.
  R.M.J. Cotterill: "BIOPHYSICS (An Introduction)", J. Wiely, West Sussex, 2006.
  M. Flögel: Scripta biochemica: Bioenergetika, Enzimska kataliza, FBF, Zagreb 1993-1996.
  T. A. Waigh: "Applied Biophysics- A Molecular Approach for Physical Scientists", J. Wiely, West Sussex, 2007.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Temeljni kolegiji iz biokemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti