Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina

Šifra: 152836
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sasa Frank
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Biokemijska i biofizikalna svojsta lipidnih molekula: trigliceridi, masne kiseline, kolesterol, kolesterol ester, fosfolipidi. Lipoproteini: kemijski sastav (lipidi), apoproteini, klasifikacija (hilomikroni, VLDL, LDL, IDL, HDL), biofizikalne osobine pojedinih klasa. Biogeneza i metabolizam lipoproteina bogatih trigliceridima: hilomikroni, VLDL, uloga lipoproteinske lipaze (LPL) u metabolizmu hilomikrona i VLDL-a, LPL knock-out (KO) miševi (model za humanu hiperlipoproteinemiju tip I (nedostatak LPL-a), Zašto je nedostatk LPL-a letalan za miševe a ne za ljude? Kako smo genskom terapijom rekombinantnim adenovirusom provedenom na novorođenim miševima uspjeli dobiti 15 LPL-KO miševa?) Biogeneza i metabolizam LDL-a: put LDL-a u organizmu, LDL-receptor, molekularni mehanizmi regulacije sinteze LDL-receptora i kolesterola, familijarna hiperkolesterolemija (uzroci-mutacije u LDL-receptoru, gain of function mutacije u protein-konvertazi PCSK9, liječenje (inhibitorima sinteze kolesterola (statini): molekularni mehanizam, LDL aferezom, genskom terapijom, novim lijekovima (u fazi kliničkih studija) - Lomitapide-inhibitor sinteze VLDL-a, Mipomersen-antisense oligonukleotid specifican za apoB-100); HDL-medijator reverznog transporta kolesterola (RTK): prvi korak RTK - nastanak diskoidalnog, nascentnog HDL-a (ABCA-1 i ABCG-1), drugi korak RTK - sazrijevanje HDL-a (SR-BI, LCAT, CETP), treći korak RTK - otpuštanje nakupljenog kolesterola u jetri (uloga SR-BI), nadbubrežnoj žlijezdi i spolnim žlijezdama). Patogeneza ateroskleroze: uloga LDL-a, HDL-a, makrofaga, primjena sintetskog HDL-a u tretmanu oboljelih od ateroskleroze. Endotelna lipaza (EL)-modulator kolicine, strukture i funkcije HDL-a: Kojim eksperimentalnim pristupima smo pronašli da su fosfolipidi u HDL-u glavni supstrat za EL? Metode kojima možemo istražiti molekularni mehanizam cijepanja fosfolipida u HDL-u endotelnom lipazom. Kako ispitati strukturna i funkcionalna svojstva HDL-a tretiranog endotelnom lipazom?
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Usvajanje i nadopuna znanja o lipidima i lipoproteinima, s težištem na patobiokemiji.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije, seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  Lipoproteins: role in health and diseases (on-line free access book), Edited by S. Frank and G. Kostner
  http://www.intechopen.com/books/lipoproteins-role-in-health-and-diseases
  E.M. de Goma and D.J. Rader. Novel HDL-directed pharmacotherapeutic strategies. Nat.Rev.Cardiol. 2011; 2:1-12.
  P. Libby. Inflammation in Atherosclerosis. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 2012;32:2045-2051.
  J.F. Oram and J.W. Heinecke. ATP-Binding Cassette Transporter A1: A Cell Cholesterol Exporter That Protects Against cardiovascular Disease. Physiol.Rev. 2005; 85: 1343-1372.
  A.J. Luis. Atherosclerosis. Nature 2000; 407: 233-241.
  J.L. Goldstein and M.S. Brown. The LDL Receptor. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 2009; 29:431-438.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti