Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Elektroanalitičke metode

Šifra: 152860
ECTS: 8.0
Nositelji: dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnove, definicije i koncepti: Ioni, elektroliti, naboj. Galvanski članak i elektroliza. Faradejev zakon Osnove, definicije i koncepti elektroanalize: Ioni, elektroliti, naboj. Galvanski članak i elektroliza. Elektrokemijske ćelije, termodinamska svojstva i elektrodni potencijali. Električni dvosloj. Osnove kinetike i mehanizmi elektrokemijskih reakcija (brzina, ovisnost struje o naponu, transportni procesi - difuzija, migracija i konvekcija. Faradayski i nefaradayski procesi na elektrodama. Difuzijom i kinetikom kontrolirani procesi. Reverzibilnost, kvazi reverzibilnost, ireverzibilnost reakcija. Elektrokemijski eksperiment: Vrste elektroda, zelena elektrokemija, elektrokemijska ćelija, osnovni elektrolit, instrumentacija (analogna- potenciostat, galvanostat i digitalna, elektrokemijski senzori, senzori bazirani na nanočesticama. Pregled elektroanalitičkih metoda s njihovim osnovama: Načelo provedbe elektroanalitičke metode-signal pobude i signal odziva (Potenciometrija, Voltametrija, Amperometrija, Elektrogravimetrija, Kulometrija, Spektroelektrokemija, Elektrokemijska impedancijska spektroskopija). Primjeri uporabe elektroanalitičkih metoda u analitičkoj kemiji vezano za stručni i znanstveno-istraživački rad.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Stjecanje znanja o teorijskim osnovama elektroanalitičkih metoda i njihovih mogućih primjena u analitici i znanstveno-istraživačkom i stručnom radu.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, seminari, pokazne vježbe, konzultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  I. Piljac, (Ur.), Elektroanalitičke metode. Teorijske osnove, mjerne naprave i primjena, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, RMC d.o.o., Zagreb, 1995.
  I. Piljac, (Ur), Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu MediaPrint, Zagreb, 2010.
  A. J. Bard, I. Rubinstein (Ur.), Electroanalytical Chemistry, A Series of Advances, Vol. 20, Marcel Delkker, Inc., New York, 1998 A.J. Bard, L.R. Faulkner (Ur.), Electrochemical methods: Fundamentals and Applications", John Wiley and Sons, New York, 2000.
  F.Scholz, (Ur.), Electroanalytical methods, Springer-Verlag, Berlin, 2002.
  J. Wang (Ur.), Analytical Electrochemistry, 3rd Edition, John Wiley and Sons, New York, 2006.
  F. Scholz, F. (Ur.), Electroanalytical Methods: Guide to Experiments and Application, New York 2010.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  Suvremeni opsežniji revijski članci i znanstvene monografije
1. semestar
Temeljni kolegiji iz analitičke kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti