Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Kemometrika

Šifra: 152844
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Repetitorij elementarne statistike: osnove teorije vjerojatnosti, najčešće univarijatne i multivarijatne raspodjele, lokacijski i disperzijski statistički testovi.
Analiza varijancije: jednosmjerna, višesmjerna (fiksni učinak, sa i bez ponavljanja).
Regresijska analiza (metoda najmanjih kvadrata): linearni modeli (testovi značajnosti regresijskih parametara, vagani modeli, test skladnosti). Nelinearni modeli (osnovna načela i metode).
Optimizacija nacrta pokusa: metoda politopa (simpleksa).
Izglađivanje i filtriranje podataka.
Rojna (cluster) analiza.
Analiza glavnih komponenata (PCA), PCR, PLS, faktorska analiza.
Linearno programiranje.
QSAR.
Neparametarska statistika: lokacijski i korelacijski testovi, analiza varijancije, usporedba raspodjela.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Uvođenje u kompetentni, samostalni znanstveni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije i seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  D. L. Massart, B. G. M. Vandeginste, L. M. C. Buydens, S. de Jong, P. J. Lewi, J. Smeyers-Verbeke: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam 1997.
  B. G. M. Vandeginste, D. L. Massart, L. M. C. Buydens, S. de Jong, P. J. Lewi, J. Smeyers-Verbeke: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part B, Elsevier, Amsterdam 1998.
  N. R. Draper, H. Smith: Applied Regression Analysis, Wiley, New York 1976. (1. izd.), 1981. (2. izd.).
  B. E. Cooper, Statistics for Experimentalists, Pergamon Press, Oxford 1969.
  W. R. Dillon, M. Goldstein: Multivariate Analysis Methods and Aplplications, Wiley, New York 1984.
  D. L. Massart, B. G. M. Vandeginste, S. N. Deming, Y. Michotte, L. Kaufman: Chemometrics: A Textbook, Elsevier, Amsterdam 1988.
  S. N. Deming, S. L. Morgan: Experimental Design: A Chemometric Approach, Elsevier, Amsterdam 1987.
  I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, 4. izd., Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
  W. H. Press, B. P. Flannery S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling: Numerical Recipes, Cambridge University Press, Cambridge 1986. (i kasnija izdanja).
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti