Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove kristalokemije i kemije čvrstog stanja

Šifra: 104334
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković - Seminar

izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Makroskopska svojstva kristala.
2. Osnove simetrije u kristalima.
3. Kristalna struktura metala, legura, čvrstih otopina, intermetalnih spojeva i amorfni materijali.
4. Ionska veza (ionski radijus, energija kristalne rešetke). Važniji strukturni tipovi ionskih kristala.
5.Molekulski kristali (veze u molekulskim kristalima, energija rešetke).
6.Osnove teorije metalne veze, poluvodiča i izolatora. Supravodljivost.
7. Električna, magnetska i optička svojstva tvari.
8.Fazni prijelazi.
9.Osnovni preparativni postupci u kemiji čvrstog stanja.
10. Difrakcija na monokristalu.
11. Difrakcija na polikristalnom materijalu.
12. Osnovne metode određivanja kristalne strukture.
13. Konformacijska analiza riješene strukture.
14. Ovisnost strukture i svojstva.
15. Pregled baza podataka i časopisa.

ISHODI UČENJA:
1. Definirati operacije simetrije, Bravaisove rešetke, kristalne sustave i prostorne grupe.
2. Objasniti osnovne tipove kemijskih veza.
3. Opisati osnovne metode određivanja kristalnih struktura.
4. Objasniti međumolekulske interakcije kod kovalentnih struktura.
5. Objasniti ovisnost strukture i svojstava.
6. Opisati pretrage baza podataka i časopisa.
Literatura:
  1. D. Grdenić: Molekule i kristali
  2. A. R. West: Solid State Chemistry and its Applications
  3. W. Clegg: Crystal Structure Determination
2. semestar
Izborni predmeti - kemija - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni predmeti biologija i /ili kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti