Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća kemija

Šifra: 72907
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
Izvođači: dr. sc. Mateja Pisačić - Seminar
dr. sc. Edi Topić - Seminar
dr. sc. Darko Vušak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Tvari: Kemijska i fizikalna svojstva tvari (ekstenzivne i intenzivne veličine). Fizikalne i kemijske promjene. Agregacijska stanja. Faza. Čiste tvari. Smjese. Brojnost i množina jedinki, Avogadrova konstanta, mol. Iskazivanje kemijskog sastava faze. Zakoni kemijskog spajanja.
2. Atomi: Elektron. Atomska jezgra. Moseleyev zakon. Nukleoni. Izotopi. Atomski emisijski spektri. Bohrov model atoma. Heisenbergovo načelo neodređenosti. Osnove kvantne mehanike, valna funkcija. Elektronska gibanja: orbita vs. orbitala. Elektronska konfiguracija. Načelo izgradnje periodnog sustava (Aufbauprinzip). Pauli-evo načelo isključenja. Hundovo pravilo. Periodični sustav D. I. Mendeleeva.
3. Periodičnost svojstava (veličina atoma, ionizacijske energije, elektronski afiniteti). Strukture kovinskih i molekulskih kristala. Difrakcija rentgenskog zračenja. Alotropija.
4. Plinovi: zakoni idealnog plina za čiste plinove i plinske smjese. Realni plinovi. Kritično stanje.
5. Kemijske reakcije: Stehiometrijski brojevi (koeficijenti). Reakcije neutralizacije, taložne i redoks reakcije. Reakcijski napredak (doseg).
6. Elektrokemijske reakcije: Galvanski članci. Elektrodni procesi. Elektroliza, Faradayevi zakoni.
7. Termodinamika: Unutrašnja energija, I. glavni stavak. Rad i toplina. Entalpija. Tranzicijska entalpija. Hessov stavak.
8. Kemijska veza: Ionska veza. Kovalentna veza, Elektronegativnost, Lewisove formule. VSEPR. Približno lokalizirane - i pi-veze, konjugirane veze, delokalizacija, veza. Polarnost molekula.
9. Nevezna međudjelovanja: Dipolska (stalni i inducirani dipoli), disperzijske (Londonove) sile, odbojna međudjelovanja. Otopine. Tekućine.
10. Kemijska ravnoteža (kinetički pristup): Brzina kemijske pretvorbe. Elementarna pretvorba. Konstanta ravnoteže. Le Châtelierovo načelo. Fazni prijelazi. Fazna ravnoteža. Kiselo-bazna ravnoteža. Definicije kiselina i baza.
11. Koligativna svojstva otopina (osnove). Tlak pare otapala. Vrelište. Talište. Osmoza i osmotski tlak

ISHODI: Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći
1. Primijeniti stehiometriju i kemijski račun u rješavanju zadataka u svezi kemijskih formula, jednadžbi kemijske reakcije, otopina, plinova.
2. Napisati i objasniti glavna obilježja subatomskih čestica, izotopa, iona i kako se odnose s atomskim i masenim brojem, prosječnom atomskom masom i nabojem.
3. Objasniti periodičnost atomske veličine, ionizacijske energije i elektronskog afiniteta.
4. Opisati i objasniti strukturne karakteristike elemenata i njihovih spojeva.
5. Imenovati i razlikovati glavne vrste kemijskih reakcija i njihova obilježja.
6. Objasniti osnovne značajke ´ionske veze´, kovalentne veze.
7. Opisati i objasniti međumolekulske intrakcije.
8. Opisati najvažnija obilježja različitih stanja tvari.
9. Odrediti kalitativno i kvantitativno odnose između tvari i izmijenjene energije u kemijskom ili fizikalnom procesu.
10. Objasniti značenje dinamičke ravnoteže i razmatrati ravnotežu kemijske reakcije na temelju Le Chatelier-ovog načela.
Literatura:
  1. 1. M. S. Silberberg, Chemistry, 2nd ed., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    2. R. Chang, Chemistry, 6th ed., McGraw-Hill, NewYork, 2000.
    3. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
    4. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Dodatni nastavni materijali predmeta Opća kemija namijenjeni studentima Preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija bit će dostupni preko Microsoft Teamsa. Obavijestima i materijalima na Teamsu studenti će moći pristupiti nakon autentikacije pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta ID_korisnika@pmf.hr. Detaljnije informacije bit će na uvodnom predavanju koje će se održati u ponedjeljak 5. 10. 

Uz nastavne materijale Opće kemije studenti mogu preuzeti i skripta potrebna za rad u Praktikumu opće kemije 1.

Aplikaciju možete preuzeti na https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.

 

Literatura:

1. M. S. Silberberg, Chemistry, 8. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2018.
2. A. Burrows, J. Holman, A. Parsons, G. Pilling, G. Price, Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry , Oxford University Press, UK, 2017
3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

4. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Autor: Višnja Vrdoljak

 

 

Uvid u rezultate kolokvija 4a bit će u četvrtak 13. 6. 2019. u 12:30 h u P2.

 

Kolokvij Opće kemije 4b će se održati u četvrtak 13 6. 2019. u 13:30 h. 

 

 

Autor: Višnja Vrdoljak

Drugi dio ispita iz Opće kemije održat će se u utorak, 10. srpnja u 12 h. 

Autor: Višnja Vrdoljak