Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Odabrana poglavlja kvantne kemije

Šifra: 152845
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar
dr. sc. Ivan Ljubić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 25
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pregled modernih računalnih kvantno-kemijskih metoda. Hartree-Fockova (HF) teorija samousklađenog polja (SCF) za zatvorene i otvorene elektronske ljuske (restriktivni i nerestriktivni formalizam). Pojam i opis dinamičke elektronske korelacije i pregled jednoreferentnih (post-HF) pristupa. Osnovni pojmovi druge kvantizacije. Pojam i opis statičke elektronske korelacije. Multikonfiguracijske metode u kvantnoj kemiji (MCSCF, CASSCF). Multireferentna CASPT2 metoda. Teorija funkcionala elektronske gustoće (DFT). Vremenski ovisan DFT formalizam (TD-DFT). Problemi točnosti i kalibracije u računalnoj kvantnoj kemiji. Semiklasična dinamika na kvantno-kemijskim plohama potencijalne energije. Varijacijska teorija prijelaznog stanja. Metoda quasi-klasičnih trajektorija.
Primjeri iz prakse: modeliranje mehanizma i kinetike reakcija u plinskoj fazi, otopinama i čvrstoj fazi; modeliranje IR, UV i XPS spektroskopskih svojstava; neadijabatska fotodinamika modelnih peptida; usporedba jednoreferentnih, multireferentnih i DFT pristupa.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Uvođenje u kompetentni, samostalni znanstveni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konzultacije i seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  P. Atkins i R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 5th Ed., Oxford University Press, Oxford, 2011.
  B.O. Roos i P.-O. Widmark (ur.), European Summerschool in Quantum Chemistry, Books 1-3, Lund University, 2003.
  T. Helgaker, P. Jorgensen, J. Olsen, Molecular Electronic Structure Theory, John Wiley & Sons, Chichester, England, 2012.
  G. Truhlar, A. D. Isaacson i B. C. Garrett, Generalized Transition State Theory u M. Baer (ur) Theory of Chemical Reaction Dynamics, CRC Press, Boca Raton, FL, 1985.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Temeljni kolegiji iz fizikalne kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti