Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Praktikum anorganske kemije
 
Šifra: 40762
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić - Predavanja
prof. dr. sc. Željka Soldin - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. BEZVODNI HALOGENIDI METALA
1.1. Priprava bakrova(I) klorida
1.2. Priprava bakrova(I) jodida
1.3. Priprava bezvodnog željezova(III) klorida
1.4. Priprava amonijeva heksakloroplumbata(IV)

2. ACETATI METALA
2.1. Priprava olovova(IV) acetata
2.2. Priprava bazičnog cinkova acetata
2.3. Priprava diakvatetrakis(mi-acetato)dibakra(II)

3. OKSALATNI KOMPLEKSI METALA
3.1.Priprava kalijeva tris(oksalato)kromata(III) trihidrata
3.1.1. Određivanje sastava kompleksa
3.2. Priprava kalijeva tris(oksalato)ferata(III) trihidrata
3.2.1. Određivanje sastava kompleksa
3.3. Priprava kalijeva tris(oksalato)aluminata(III) trihidrata
3.3.1. Određivanje sastava kompleksa
3.4. Priprava kalijeva diakvabis(oksalato)kuprata(II)
3.4.1. Određivanje sastava kompleksa

4. KOMPLEKSNI SPOJEVI KOBALTA(II) I KOBALTA(III)
4.1. Priprava živina(II) tetra(tiocianato-N)kobaltata(II)
4.2. Priprava natrijeva heksanitrokobaltata(III)

5. KOMPLEKSI METALA S DUŠIKOVIM LIGANDIMA
5.1. Priprava heksaamminniklova(II) klorida
5.2. Priprava tetraamminkarbonatokobaltova(III) nitrata hemihidrata
5.3. Priprava tris(etilendiamin)niklova(II) klorida dihidrata

6. METALNI KOMPLEKSI 2,4-PENTANDIONA
6.1. Priprava tris(pentan-2,4-dionato)željeza(III)
6.2. Priprava bis(pentan-2,4-dionato)bakra(II)
6.3. Priprava tris(pentan-2,4-dionato)aluminija(III)
6.4. Priprava bis(pentan-2,4-dionato)oksovanadija(IV)

7.Snimanje i interpretacija infracrvenih spektara u čvrstom stanju dvaju uzoraka

Ishodi:

Student će biti sposoban:
- poznavati temeljne metode sinteze anorganskih spojeva
- poznavati načela kemijske analize i karakterizacije kemijskih spojeva
- usporediti strukturu tvari i kemijsku reaktivnost
- demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka
- pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz kemije
- primjeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
- izvoditi standardne laboratorijske postupke
- prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
- samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije
- preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj
Literatura:
  1. Z. Popović, Ž. Soldin, M. Đaković, Praktikum iz anorganske kemije-upute za internu uporabu, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2017.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu