Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Praktikum organske kemije
 
Šifra: 40763
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Biljan - Predavanja
Izvođači: Luka Barešić - Laboratorijske vježbe
Zlatan Spahić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznati studenta s osnovnim tehnikama rada u organskom laboratoriju koje se odnose na sintezu, izolaciju, pročišćavanje te identifikaciju organskih spojeva, te ga osposobiti za samostalno korištenje istih. Osposobiti studenta za pravilno rukovanje organskim kemikalijama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Pravilno rukovati organskim kemikalijama.
2. Planirati organsku sintezu te izolaciju komponenata iz prirodnog materijala.
3. Izolirati organske spojeve iz reakcijskih smjesa postupkom ekstrakcije.
4. Pročišćavati organske spojeve izolirane iz reakcijskih smjesa kolonskom kromatografijom, destilacijom i prekristalizacijom.
5. Identificirati organske spojeve tankoslojnom kromatografijom (izračun Rf vrijednosti) i IR spektroskopijom (snimanje IR spektra tekućim i krutim uzorcima te asignacija spektra).

SADRŽAJ PREDMETA:

* Izolacija kafeina,
* Kromatografija na stupcu i tankoslojna kromatografija,
* Oksidacija, Redukcija,
* IR-spektroskopija,
* Esterifikacija

OBVEZE STUDENATA:

Polaganje kolokvija prije svake vježbe te polaganje završnog kolokvija. Pisanje referata nakon svake izvedene vježbe.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismena provjera znanja, ulazni i završni kolokviji.
Literatura:
  1. V. Petrović Peroković, D. Kiđemet, R. Odžak, D. Parat, I. Primožič, V. Šimunić, Praktikum iz organske kemije (skripta za internu upotrebu).
  2. A. I. Vogel: A Text-book of Practical Organic Chemistry, 5. izdanje, Longman, London, 1989.
    R.M. Silverstein, G.C. Bassler, T.C. Morrill, Spectrometric Identification of Organic Compounds, 5. izdanje, John Wiley & Sons, New York, 1991.
    S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
    J. March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Organska kemija 1
Odslušan : Fizikalna kemija
Odslušan : Osnovni praktikum fizikalne kemije
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu