Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata

Šifra: 152820
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Ivanka Jerić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod - peptidi, proteini i njihovi konjugati
- struktura i uloga u biološkim procesima
- uloga kao modela za izučavanje bioloških procesa
Metode sinteze peptida i proteina
- prednosti i nedostaci kemijskih i enzimskih metoda peptidne sinteze, te važnost kemoenzimskog pristupa sintezi peptida/proteina
- zaštitne skupine, aktivacija, uklanjanje zaštitnih skupina, sinteza peptida u otopini i na krutom nosaču
- modificirani peptidi i peptidni mimetici
Pregled kemijskih metoda sinteze peptida/proteina
- postepena sinteza
- metoda fragmentarne kondenzacije
- usmjerena kondenzacija
- primjeri, prednosti i ograničenja pojedinih metoda
U kojegiju će biti riječi o strukturi i funkciji, metodama sinteze i primjeni u istraživanjima sljedećih skupina spojeva: glikoproteini, lipoproteini, fosfopeptidi i nukleopeptidi.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:
Temeljna znanja o peptidima i proteinima usvojenim na dodiplomskom studiju proširuju se na područje proteinskih konjugata. Razumijevanje uloge peptida, proteina i njihovih konjugata u biološkim procesima. Razumijevanje pristupa razvoju modificiranih peptida/proteina i njihovih mimetika. Pristup kemijskoj sintezi proteinskih konjugata i njihova primjena kao modela za izučavanje bioloških procesa i za razvoj novih terapeutika. Usvajanje važnosti inter-disciplinarnog pristupa rješavanju problema u post-genomskoj eri.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja i seminari.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  F. Albericio, Developments in peptide and amide synthesis. Curr. Opin. Chem. Biol. 8 (2004) 211-221.
  L. P. Miranda i P. F. Alewood, Challenges for protein chemical synthesis in the 21st century: bridging genomics and proteomics. Biopolymers, 55 (2000) 217-226.
  G. Casi i D. Hilvert, Convergent protein synthesis. Curr. Opin. Struct. Biol. 13 (2003) 589-594.
  L. Liu, C. S. Benett i C.-H. Wong, Advances in glycoprotein synthesis. Chem. Commun. (2006) 21-33.
  D. Kadereit i H. Waldmann, Chemoenzymatic synthesis of lipidated peptides. Monatshefte für Chemie, 131 (2000) 571-584.
  J. S. McMurray, D. R. Coleman IV, W. Wang i M. L. Campbell, The synthesis of phosphopeptides. Biopolymers, 30 (2001) 3-31.
  S. Flohr, V. Lungmann i H. Waldmann, Chemoenzymatic synthesis of nucleopeptides. Chem. Eur. J. 5 (1999) 669-681.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti