KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Postupak ocjene doktorske disertacije

Uvjet za pokretanje postupka za ocjenu disertacije su položeni svi ispiti i ispunjene ostale studijske obaveze u ukupnom iznosu od 70 bodova, te (ko)autorstvo u jednom znanstvenom radu iz područja teze, objavljenomu ili prihvaćenom za objavljivanje u znanstvenom časopisu kojeg registrira baza Web of Science.