Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


10. 9. 2019. u 11:52

Apsolvent Marko Badovinac polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Spektroskopska karakterizacija dipeptida pirena i cijanina i njihove interakcije s dvolančanim polinukleotidima

 

u srijedu, 18. rujna 2019. u 11 sati u predavaonici Zavoda za fizikalnu kemiju (2. kat/225), Horvatovac 102 a, Zagreb

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Gordan Horvat

2. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

3. Doc. dr. sc. Morana Dulić

Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 

Danijela Hus Mustić
Tražilica
 
Događanja na KO
 
14. 07. 10:00 - 12:00, Putem Microsoft Office Teams aplikacije
Obrana doktorske disertacije: Valentina Petruševska
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu