Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


28. 10. 2019. u 11:18

Apsolvent Robert Junior Kolman polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava 1,2-disupstituiranih derivata imidazola i benzimidazola

 

u srijedu, 06. 11. 2019. u 10 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Ines Primožič

2. Prof. dr. sc. Predrag Novak

3. Doc. dr. sc. Morana Dulić

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Događanja na KO
 
01. 09. 16:30 - 17:30, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Bartol Božić
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu