Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju



 

DIPLOMSKI ISPITI


28. 11. 2019. u 11:21

Apsolventica Karla Kelemen polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Koordinacija odabranih aniona u kompleksima s fleksibilnim

poliaminskim receptorima

 

u srijedu, 4. 12. 2019. u 10 sati u rtg-seminaru (-030), Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. doc. dr. sc. Ivica Đilović

2. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

3. doc. dr. sc. Đani Škalamera

 

Zamjena: doc. dr. sc. Jana Pisk

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu