Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


20. 2. 2020. u 14:17

Apsolventica Gabriela Lihtar polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj promjene strukture derivata nikotinamida na inhibiciju 

kolinesteraza i citotoksičnost

 

u petak, 28. 02. 2020. u 15 sati u rtg-seminaru (-030), Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Morana Dulić

2. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Događanja na KO
 
19. 03. 10:30 - 19. 04. 10:30, Horvatovac 102a
KEMIJSKI SEMINARI
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu