Klimatologija I

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Klimatologija I

Šifra: 45508
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Antun Marki - Predavanja
Izvođači: Antun Marki - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s osnovama klimatologije i njezinim elementima. Fizikalno poimanje dugoročnih promjena stanja u atmosferi i u oceanima. Upoznavanje s osnovnim metodama u klimatologiji (statističke, analitičke, numeričke, ...).

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Povijesni razvoj klimatologije.
2. Klimatski sustav. Klimatski elementi. Klimatski faktori.
3. Toplina u atmosferi. Sunčevo zračenje u atmosferi. Bilanca zračenja. Energijska bilanca.
4. Zračenje Zemlje i atmosfere. Meridionalni transport topline. Grijanje i hlađenje troposfere.
5. Toplinska bilanca Zemljine površine. Vertikalni transport ispod površine. Morske struje.
6. Prostorne i vremenske promjene temperature zraka. Mjere maritimnosti i kontinentalnosti.
7. Opća cirkulacija atmosfere.
8. Atmosferska strujanja različitih prostornih skala.
9. Hidrološki ciklus.
10. Prostorne i vremenske promjene oborine.
11. Osnove bioklimatologije i bioklimatološki indeksi.
12. Klasifikacije klima: Thornthwaiteova i Köppenova.
13. Prirodne i antropogene klimatske promjene.
14. Klimatski modeli i parametrizacije fizikalnih procesa.
15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i dostupne literature. Analiza primjera i rješavanje zadataka kroz vježbe.

METODE POUČAVANJA:
Praćenje izlaganja i diskusija. Samostalno rješavanje zadataka s realnim podacima. Upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature. Korištenje internetskih stranica.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (nazočnost na preko 2/3 nastave). Točna samostalna izrada domaćih zadaća (vježbi) na računalu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni (pismenog dijela ispita mogu biti oslobođeni studenti koji polože sve kolokvije) i
usmeni ispit.
Literatura:
  1. Hartman, D.L.: Global Physical Climatology. Academic Press, N.Y., 1994.
  2. Hidore, J.J., J.E. Oliver: Climatology: An Atmospheric Science. Macmillan, 1993.
  3. Penzar, B., B. Makjanić: Uvod u opću klimatologiju, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1978.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Obavezni predmet - Redovni smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!