Anketa

Glasovanje je završilo!

Odabrana poglavlja seizmologije

Šifra: 45515
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević
Izvođači: Helena Latečki , mag. phys.-geophys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobljavanje studenta da na temelju gradiva obrađenih nastavnih jedinica produbi svoje vještine i znanja u odabranim poglavljima seizmologije (npr. osposobljavanje studenata da usvoje teorijske i praktične elemente za samostalno određivanje i interpretaciju mehanizama potresa).
ISHODI UČENJA:
Studenti mogu nakon položenog ispita iz kolegija Odabrana poglavlja seizmologije:
1. definirati i razlikovati modele sila kojima se opisuju pomaci tla u beskonačnom sredstvu,
2. argumentirati odabir dvostrukog para sila za opis rasjedanja u žarištu potresa,
3. izvesti i objasniti izraze koji opisuju polje zračenja dvostrukog dipola u različitim koordinatnim sustavima,
4. definirati i opisati vrste rasjeda,
5. definirati i opisati Wulffovu i Schmidtovu stereografsku projekciju,
6. opisati rasjede predočene njihovim stereografskim projekcijama, kao i polje tektonskih sila koje su uzrokovale rasjedanje.
PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Osnove teorije elastičkog odraza.
2. Sustav sila u točkastom izvoru. Djelovanje jedne sile. Model jednostrukog para sila.
3. Model dvostrukog para sila. Osi najvećeg tlaka i vlaka.
4. Polje pomaka u Kartezijevom koordinatnom sustavu. Polje pomaka u sfernom koordinatnom sustavu.
5. Funkcija seizmičkog momenta. Razdioba intenziteta zračenja P-i S-valova.
6. Vrste rasjeda. Polje pomaka u geografskom koordinatnom sustavu.
7. Sferne projekcije. Stereografska i Schmidtova projekcija.
8. Problem određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa
9. Određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -metoda.
10. Određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -praktični postupak.
11. Postupak određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -interpretacija i analiza.
12. Lokalna magnituda potresa.
13. Magnituda površinskih valova. Magnituda prostornih valova. Veza između magnituda površinskih i prostornih valova.
14. Problem saturacije magnituda. Momentna magnituda.
15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.
NAČIN UČENJA:
Proučavanje literature, slušanje izlaganja.
METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija.
NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, riješene domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada). Usmeni ispit.
UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (prisutnost barem 70 % ), riješene dvije domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada).
NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
 1. COMPULSORY LITERATURE:
  Kasahara, K: Earthquake mechanics, Cambridge University Press, 1981.
  Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
  Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
  Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
  Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
 2. Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
 3. Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
 4. Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
 5. Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

O kolegiju...

 

Što se radi na kolegiju?

Na kolegiju se obrađuje prvenstveno fizika izvora potresa: mehanizam u žarištu potresa i razdioba intenziteta zračenja, a učimo što je magnituda potresa. Kolegij se nastavlja jednim dijelom na gradivo obrađeno u ljetnom semestru Teorije elastičnosti s primjenom u geofizici, ali koristit će se znanja steknuta na Seizmologiji I i II te Seizmometriji. Osim samog raspisivanja izvoda, malo se i programira, praktično rješavaju zadatci i pišu referati. Ipak, kolegij nije natrpan i imamo dovoljno vremena proći kroz gradivo bez žurbe.

Npr. na OPS-u naučit ćete "pročitati" ove loptice koje opisuju potres s epicentrom kod Zagreba magnitude 5.4 koji se dogodio 22. ožujka 2020.! (Autorica: Helena Latečki.)

 

Kome je namijenjen OPS?

Kolegij je namijenjen i seizmolozima i meteorolozima/oceanografima. Dakle, ako želite saznati kako nastaju potresi, što su rasjedi, kako se određuje mehanizam u žarištu potresa iz zapisa sa seizmoloških postaja (u teoriji i praktično), što je to zapravo magnituda – ovo je kolegij za vas, posebno ako ste se odlučili za karijeru meteorologa ili fizičkog oceanografa jer to niste učili prije ovog kolegija, a nećete ni kasnije.

 

Kako se izvodi nastava?

Nastava se izvodi klasično u predavaonici, uz kredu i ploču, prezentacije, demonstracije pokusa – pitanja studenata su (uvijek) dobrodošla! No postoji i e-kolegij na Merlinu na kojem se nalaze svi važni materijali: literatura, prezentacije, upute, animacije, linkovi na različite zanimljive sadržaje i koji se polagano razvija kroz godine. Za kolegij je napisana i interna skripta.

 

Koji su uvjeti za potpis?

Trebate biti na barem 70 % održane nastave i uspješno napisati dvije zadaće u obliku referata.

 

Što je s ispitom?

Nema kolokvija, niti pismenog ispita – samo usmeni ispit. Oni koji svoje odgovore tečno, točno, precizno i strukturirano znaju izreći, pa se tu još znaju i neki detalji i detaljčići, mogu dobiti i ocjenu vrlo dobar ili pak izvrstan. Ako se često potkradu neke netočnosti, posebno za neke osnovne stvari, može se očekivati i ocjena dovoljan (ili se može doći ponovno? ;) ). Oni koji procijene da nisu spremni, slobodno neka odjave ispit. Svaki nastavnik najviše voli kad student zna pokazati da je uspješno savldao gradivo i kad ispit ide glatko! :)

Usmeni ispiti održava se u pravilu prema dogovoru (s doc. dr. sc. Josipom Stipčevićem).

Studenti koji nemaju pravo upisa Odabranih poglavlja seizmologije ne mogu polagati ispit dok ne steknu za to formalna uvjete niti imaju pravo rješavati domaće zadaće. Nastava (predavanja i vježbe) su i dalje javni te ih studenti koji na kolegij nisu upisani slobodno mogu pohađati.

 

Što se očekuje od studenta?

Da bude odgovoran i da (barem ponekad) aktivno sudjeluje u nastavi. I da preda zadaće na vrijeme! Ako mu nešto nije jasno, da pita za vrijeme nastave ili pošalje mail ili dogovori i dođe na konzultacije. Na ispitu se ispituje vas, a ne nastavnika. ;)
 

Što kažu studenti(ce) o OPS-u?

Ankete pokazuju da su studenti vrlo zadovoljni nastavnicom i načinom na koji se kolegij izvodi jer su je ocijenili s prosječnom ocjenom većom od 4.5.

 

Iako sam na smjeru Meteorologija i fizička oceanografija, odabrala sam ovaj izborni kolegij jer sam tijekom treće godine jako zavoljela i seizmologiju. Smatram da sam dobro odabrala jer je kolegij bio zanimljiv, a doc. Dasović ga je zamislila na interaktivan način što mi se izrazito svidjelo. Osim teorije na predavanjima, imali smo i praktične vježbe na kojima smo grafičkom metodom određivali žarišne mehanizme te gostujuće predavanje dr. sc. Marije Mustać s puno primjera iz prakse. Veliki plus je i interna skripta koja obuhvaća cijeli kolegij (osobito ako ste tip koji više voli slušati, a manje pisati, poput mene). Za usmeni treba doći dobro pripremljen, no atmosfera tijekom njega je ugodna, a nastavnica će vam ponuditi da dođete ponovno, ako slučajno niste zadovoljni ishodom.

Iva Dominović, mag. phys.-geophys. (MFO)

 

Odabrana poglavlja seizmologije je jedan od najzanimljivijih kolegija koje sam slušala na fakultetu. Povezuju se teme iz seizmologije i teorije elastičnosti na vrlo intuitivan i zanimljiv način te se puno toga nauči. Posebno zanimljivi su mi bili žarišni mehanizmi jer sam dobila bolji osjećaj o tome što se stvarno pri nastanku potresa događa.

Iva Lončar, mag. phys.-geophys. (SFČZ)

 

Svim mlađim kolegama, a naročito onima na smjeru seizmologije, toplo preporučujem da upišu OPS! :) Kolegij je dobro strukturiran i usklađen s brojem ECTS-a, student točno zna što se od njega očekuje, a gradivo i zadaće su zanimljivi, te po meni osobno, obuhvaćaju neke osnove iz seizmologije koje bi svaki geofizičar trebao znati.

Helena Latečki, mag. phys.-geophys. (SFČZ)

 


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan