Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Geografskog odsjeka PMF-a fokusirana je na izdavanje znanstvenih časopisa Hrvatski geografski glasnik i Acta Geographica Croatica.

Hrvatski geografski glasnik/Croatian Geographical Bulletin znanstveni je časopis u kojemu se objavljuju rezultati izvornih teorijskih i empirijskih geografskih istraživanja, pregledni članci iz svih geografskih disciplina kao i prostorno orijentirani članci iz geoznanosti, drugih srodnih znanosti, kao i interdisciplinarni članci. Poseban naglasak daje se člancima koji obrađuju prostor Hrvatske, Srednje, Južne i Jugoistočne Europe. Časopis izlazi dva puta godišnje, a svi članci se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku sa ciljem povećavanja međunarodne vidljivosti časopisa, ali i očuvanja i razvoja hrvatske geografske znanstvene terminologije, što je u današnje vrijeme ekspanzije engleskog jezika u znanosti jedan od prioriteta. Hrvatski geografski glasnik indeksiran je u više međunarodnih relevantnih referalnih baza, primjerice, u citatnom indeksu ESCI - Emerging Sources Citation Index, koji je sastavni dio selektivne referalne baze Web of Science Core Collection (WoSCC), čime potvrđuje status jednog od vodećih, ujedno i najstarijeg, geografskog znanstvenog časopisa u Hrvatskoj, s tradicijom izlaženja još od 1929. godine, ali i jednog od eminentnijih geografskih časopisa u okvirima Srednje i Jugoistočne Europe. Osim u WoSCC-u, časopis je indeksiran i u više ostalih međunarodnih relevantnih referalnih baza, npr. u Scopusu. Razmjenom časopisa Središnja geografska knjižnica Geografskog odsjeka PMF-a, dobiva više od 200 inozemnih i domaćih časopisa, što potvrđuje iznimnu važnost Hrvatskog geografskog glasnika za razvoj geografije u Hrvatskoj. Časopis izdaju Hrvatsko geografsko društvo iz Zagreba i Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, a sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.  

 

Hrvatski geografski glasnik nekad i danas

 

Acta Geographica Croatica izlazi od 1958. godine pod nazivom „Radovi“. Prvi brojevi (sv. 1-6) objavljivali su prave monografske studije. Tako redom izlaze: Prigorje planinskog niza Ivančice (Ivan Crkvenčić, 1958.), Velebitska primorska padina (Veljko Rogić, 1958.), Polja gornje Krke (Mladen Friganović, 1961.), Geografske osnove glacijacija (Tomislav Šegota, 1963.), Orjen (Josip Riđanović, 1966.) te Cetina: razvoj reljefa i cirkulacija vode u kršu (Ivo Baučić, 1967.). Prva četiri sveska uredio je Josip Roglić, a Mladen Friganović sv. 5-10 te sv. 13. Ivo Baučić uredio je sv. 9 i 10, nakon čega dugogodišnje uredništvo preuzima Milan Vresk (sv. 14-23). Josip Riđanović postaje urednik od vol. 24/1989. kada časopis prelazi na današnji format. Inicijativom tadašnjeg urednika časopis s vol. 27 iz 1992. mijenja ime u Acta Geographica Croatica. Svezak 29 i 30 uređivao je Adolf Malić, a Danijel Orešić vol. 31-35. Današnji urednik je Dražen Njegač (vol. 36 i 37). Ukupno je izašlo 35 svezaka (do vol. 37).

 

 

Acta Geographica Croatica

 

Geografija.hr je obrazovni web portal koji je pokrenut 2003. godine u okviru projekta Hrvatskog geografskog društva, a kasnije se održavanju pridružuje i Odsjek. Urednici portala bili su Aleksandar Lukić, Vuk Tvrtko Opačić i Vedran Prelogović. Nakon kraće stanke u radu, 2019. uredništvo je preuzeo Nenad Buzjak, a od 2020. godine glavni urednici su Nenad Buzjak i Danijel Orešić.

 

Od periodike valja spomenuti i časopis Geographical Papers koji je izlazio na engleskom jeziku. Ukupno je izašlo 8 svezaka od 1970. do 1991., a urednici su bili Ivan Crkvenčić i Andrija Bognar. 

 

Geographical Papers 

Sredinom 1970-ih Geografski odsjek u suizdavaštvu sa Školskom knjigom objavio je do sada najzapaženije izdavačko djelo – Geografija SR Hrvatske. Projekt je obuhvatio 6 knjiga:
Geografija SR Hrvatske, knj. 1, Središnja Hrvatska – opći dio, 1974. (redaktor: Ivan Crkvenčić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 2,  Središnja Hrvatska – regionalni prikaz, 1974. (redaktor: Ivan Crkvenčić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 3,  Istočna Hrvatska , 1975. (redaktor: Miroslav Sić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 4,  Gorska Hrvatska , 1975. (redaktor: Radovan Pavić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 5,  Sjeverno hrvatsko primorje , 1975. (redaktor: Veljko Rogić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 6,  Južno hrvatsko primorje , 1974. (redaktor: Mladen Friganović)
Nakon toga, kao svojevrsni dodatak te serije izašla je i knjiga „Centralna naselja i gradovi SR Hrvatske: geografska analiza“, 1976. (redaktor: Ivan Crkvenčić).

 

Geografija SR Hrvatske

Geografski odsjek povremeno izdaje samostalno ili u suizdavaštvu i ostale publikacije. Tako su do sada izašli:
•    Proceedings of the International Symposium ”Geomorphology and Sea“ and the Meeting of the Geomorphological Commision of the Carpatho-Balcan Countries, Mali Lošinj, September 22-26, 1992 Zagreb, 1992. (ur. Andrija Bognar)

•    Croatia – A New European State / Hrvatska – nova europska država, Zbornik sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Čakovcu od 22. do 25. rujna 1993. godine, Zagreb, 1993/94. (ur. Ivan Crkvenčić, Mladen Klemenčić, Dragutin Feletar)

•    Josip Roglić: Krš i njegovo značenje: sabrana djela, Split-Zadar-Zagreb, 2004. (ur. Mate Matas)

•    Josip Roglić: Geomorfološke teme: sabrana djela, knjiga II., Split-Zadar-Zagreb, 2005. (ur. Mate Matas)