Djelatnici

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Zoran Curić

    Email     01/4895 403

  prof. dr. sc. Sanja Faivre

    Email   422   01/4895 422

  prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš

    Email   104   01/4895 428

  prof. dr. sc. Dražen Njegač

    Email     01/4895 427

  prof. dr. sc. Zoran Stiperski

    Email     01/4895 425

  prof. dr. sc. Laura Šakaja

    Email     01/4895 419

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Nenad Buzjak

    Email   225, Ured pročelnika   01/4895 444

  prof. dr. sc. Anita Filipčić

    Email   215   01/4895 415

  prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić

    Email     01/4895 410

  prof. dr. sc. Danijel Orešić

    Email     01/4895 409

  prof. dr. sc. Aleksandar Toskić

    Email     01/4895 443

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Neven Bočić

    Email     01/4895 442

  izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić

    Email     01/4895 412

  izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

    Email     01/4895 455

  Docent

  doc. dr. sc. Ksenija Bašić

    Email     01/4895 433

  doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

    Email     01/4895 424

  doc. dr. sc. Slaven Gašparović

    Email   228   01/4895 436

  doc. dr. sc. Jelena Lončar

    Email     01/4895 426

  doc. dr. sc. Mladen Maradin

    Email     01/4895 432

  doc. dr. sc. Vedran Prelogović

    Email     01/4895 445

  doc. dr. sc. Petra Radeljak Kaufmann

    Email   224   01/4895 420

  doc. dr. sc. Lana Slavuj Borčić

    Email     01/4895 446

  doc. dr. sc. Dubravka Spevec

    Email     01/4895 418

  doc. dr. sc. Ivan Šulc

    Email     01/4895 452

  doc. dr. sc. Luka Valožić

    Email   228   01/4895 437

  doc. dr. sc. Ružica Vuk

    Email     01/4895 411

  doc. dr. sc. Ivan Zupanc

    Email   216   01/48 95 434

  Asistent

  Valerija Butorac, mag. geogr.

    Email     01/4895 435

  Ivan Ivić, mag. geogr.

    Email     01/4895 448

  Ivan Martinić, mag. geogr.

    Email     01/4895 447

  Marin Mićunović, mag. geogr.

    Email     01/4895 448

  Stručni suradnik

  Mario Dakić, prof.

    Email   208   01/4895 450

  Katarina Pavlek, mag. geogr.

    Email     01/4895 453

  Ivica Rendulić, prof.

    Email     01/4895 413

  OSTALI

  Ljiljana Bajs, mag. geogr.

    Email   knjižnica   01/4895 430

  Božana Damičević, mag. inf.

    Email     01/4895 469

  Ivana Erdelez, dipl. oec.

    Email     01/4895 462

  Domagoj Janušić

    Email     01/4895 460

  Goran Jasnić

    Email   Kotlovnica   01/4895 454

  Anja Majstorović, mag. bibl.

    Email     01/4895 430

  Mara Šimović

    Email     01/4895 461

  Marijana Šurina, dipl. oec.

    Email     01/4895 400

  Doris Vinšek

    Email     01/4895 400

  Ivan Leonardo Zagoda, ing. arh.

    Email   215   01/4895 456

  Irena Žalud

    Email     01/4895 461